Den somaliska diasporan kan exempelvis hjälpa till att vidareutbilda läkare i Somalia, i den senaste tekniken och att bygga upp en hållbar verksamhet.

Foto: © IOM /Mary-Sanyu Osire

Sverige stödjer diaspora i att utveckla Somalia

Uppdaterad: 30 juni 2014

Om du är somalier med expertis inom offentlig finansiell styrning, hälsa eller juridik finns nu chansen att hjälpa till att utveckla Somalia. Genom ett treårigt samarbete med IOM ska 20 experter per år kontrakteras för att arbeta i det forna hemlandet.

I september 2013 inledde Sverige ett samarbete med International Organization for Migration (IOM) för att stödja experter inom den somaliska diasporan att återvända och bidra till utvecklingen i Somalia. Projektet är inriktat på sektorerna offentlig finansiell styrning, hälso- och sjukvård och rättskipning. Kontrakten som erbjuds somalier över hela världen är ettåriga och planen är att placera 20 experter per år vid olika somaliska myndigheter.

Sverige är en av flera givare till projektet QUESTS-MIDA*, som är ett gemensamt initiativ mellan IOM och FN:s utvecklingsprogram UNDP. Syftet är att ta tillvara den somaliska diasporans kunskaper för att bygga upp kapacitet på landets institutioner – brain gain istället för brain drain.

De första tjänsterna i projektet är nu utlysta och publicerade på projektets hemsida. Eventuella frågor angående projektet och ansökningar hänvisas till projektets hemsida.

Sveriges stöd till QUESTS-MIDA är en del av Sveriges nya femåriga resultatstrategi  för biståndet till Somalia. Strategin innebär en tredubbling av det tidigare långsiktiga finansiella stödet plus fortsatt humanitärt stöd.

 

*QUESTS-MIDA =Qualified Expatriate Somali Technical Support – Migration for Development in Africa.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />