Sidas svar på förslag till biståndspolitisk plattform

Uppdaterad: 30 juni 2014

Häromdagen svarade Sida på regeringens remiss om en ny biståndspolitisk plattform. "Det är bra att ambitionen är att Sverige ska ha färre styrdokument och tydligare styrning, men vi menar att det finns en otydlighet i förslaget. Till exempel när det gäller delmålen och deras relation till de tematiska prioriteringarna", säger generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Regeringen skickade tidigare i år ut biståndspolitiska plattformen på remiss. Plattformen sammanfattar biståndspolitiken och anger inriktningen för det svenska biståndet.

Att svenskt bistånd bör ta sikte på ett perspektiv bortom biståndet är en analys som Sida delar, men detta bör återspeglas tydligare i plattformen. En annan rekommendation i myndighetens remissvar är därför att stärka skrivningarna om biståndets roll i en värld i snabb förändring.

 - Vi vill att regeringen betonar vikten av nya former för biståndet, nya samarbetspartner och biståndets roll för att stimulera annan finansiering för utveckling, säger Charlotte Petri Gornitzka.

I svaret lyfter Sida rekommendationer kring fem teman:

  • Plattformens relation till formell styrning
  • Vägledande principer och tematiskt fokus
  • De nya rollerna för biståndet
  • Krav på samordning mellan svenska aktörer
  • Det humanitära biståndet

 - Vi menar också att Sverige bör ha en högre ambition vad gäller samordning mellan olika svenska aktörer och mellan biståndet och andra politikområden för att svenska prioriteringar ska få större genomslag, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Här kan du ladda ned och läsa hela remissvaret.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />