Provtagning vid fabrik av processvatten i Hyderabad.

Foto: ?

Indiska textilleverantörer sparar vatten och pengar med nytt projekt

Uppdaterad: 30 juni 2014

När indiska textilföretag i Delhi genomförde ett antal snabba åtgärder som rekommenderades inom det Sidastödda vattenprojektet SWAR blev resultaten häpnadsväckande – 765 procents avkastning på investeringarna på ett år.

SWAR, Sustainable Water Resources Management, inriktar sig på hållbart användande av vatten inom textilindustrin i Indien och genomförs i regi av Stockholm International Water Institute (SIWI) och de svenska modeföretagen Indiska, KappAhl och Lindex. Sida står för hälften av finansieringen.

Samarbetet med textilleverantörer i Indien har redan visat hur effektiv resursförvaltning inom textilproduktionen kan leda till en minskad förbrukning av energi, kemikalier och vatten.

 – Det här är en industri med snäva vinstmarginaler och stor negativ miljöpåverkan. Genom att dela erfarenheter och följa gemensamma rekommendationer kan man åstadkomma avsevärda miljöförbättringar men det finns också pengar att tjäna, säger Anne Kullman, som är ansvarig för projektet på Sida.

I Delhi, där det råder brist på vatten, minskades vattenförbrukningen med 84,5 miljoner liter per år (6,6 procent) under ett år genom projektet. Även förbrukningen av el hos leverantörer och underleverantörer minskade med 3,4 procent, bränsleförbrukningen med 4 procent och avvändandet av kemikalier med 14 procent. Detta i sin tur ledde till minskade produktionskostnader med 1,7 procent på ett år.
Bland annat handlar det om förbättrade kemiska färgningsmetoder, användning av regnvatten, rening och återanvändning av avloppsvatten samt effektiv pannuppvärmning.

 – SWAR har gett oss en tankeställare och inom ramen för projektet har vi kunnat lära oss mer om resurseffektivitetsåtgärder. Vi redan börjat genomföra vissa av de föreslagna projekten även i våra övriga fabriker, säger en av leverantörerna i projektet, Gopal Singh på Sargam Exports.

Sidas Anne Kullman tycker att det är positivt att de svenska företagen visat ledarskap i den här frågan.

 – Det här är ett intressant exempel att följa. Nu hoppas vi att detta kan inspirera fler aktörer både inom textilindustrin och i andra branscher, säger hon


 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />