Större trygghet för unga kvinnor och barn i flyktinglägret Rwamwanja

Fotograf Regionala hiv&aids-teamet

I västra Uganda, nära gränsen till Demokratiska Republiken Kongo (DR Kongo), ligger flyktinglägret Rwamwanja.

Större trygghet för unga kvinnor och barn i flyktinglägret Rwamwanja

Fotograf Regionala hiv&aids-teamet

I västra Uganda, nära gränsen till Demokratiska Republiken Kongo (DR Kongo), ligger flyktinglägret Rwamwanja.

Nyhet

Större trygghet för unga kvinnor och barn i flyktinglägret Rwamwanja

Uppdaterad: 12 december 2014

Att själv bestämma över sin kropp och sexualitet är en grundläggande rättighet. Det är också ett viktigt inslag i vårt förebyggande hiv och aids-arbete. Med ett nytt arbetssätt i flyktinglägret Rwamwanja ska människor som tagit sin flykt dit också kunna känna sig trygga.

I västra Uganda, nära gränsen till Demokratiska Republiken Kongo (DR Kongo), ligger flyktinglägret Rwamwanja. De flesta av de nära 54 000 flyktingarna i lägret är barn under 18 år som tvingats på flykt undan strider i DR Kongo och mer än 60 procent av barnen lever där utan sina föräldrar. Miljön i lägret är osäker, våldtäkter är inte ovanliga och tonårsgraviditeter vanligt förekommande. Lägret är stort och unga flickor skickas ofta iväg på långa promenader i jakt på vatten – ett riskfyllt uppdrag. Cirka 150 poliser jobbar i lägret men resursbristen är stor och den enda motorcykel de har till sitt förfogande räcker inte långt på de mer än 100 km² de ska bevaka.

Som en strategi att upptäcka sexuellt och könsbaserat våld mot barn och kvinnor i Rwamwanja ska därför lägrets hälsoklinik nu börja införa screenings (undersökningar) vid samtliga besök. En speciell, avskild del av kliniken, har gjorts om till en mottagning där de som utsatts för övergrepp kan få vård och stöd ostört. Det är ett arbetssätt som har utvecklats i Kenya av Population Council, och tillsammans med FN:s flyktingorgan UNHCR ska det nu börja användas i Rwamwanja.

Det är det Regionala HIV/AIDS Teamet för Afrika, som arbetar från Svenska Ambassaden i Lusaka, Zambia som finansierar arbetet. Vid det regionala teamet arbetar Sida för att kvinnor och barn själva ska ha rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet, oavsett vilket land eller miljö de befinner sig i. Population Council:s forskning visar att uppskattningsvis tre fjärdedelar av alla fall av sexuellt och könsbaserat våld som rapporteras i södra och östra Afrika är mot barn under 14 år. Förebyggande insatser som riktar sig mot barn som målgrupp är därför otroligt viktiga.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />