Nya lösningar för att stärka barns och utsatta gruppers rättigheter

Foto: UNICEF Sverige

Nyhet

Nya lösningar på gamla problem

Uppdaterad: 17 december 2014

Innovation spelar en allt viktigare roll inom både utvecklingssamarbete och humanitär verksamhet. Genom modern teknik, innovativa metoder och nya partnerskap hittar vi nu banbrytande sätt att tackla utvecklingsutmaningarna.

Innovation och flexibilitet genomsyrar Sidas arbete där partnerskap mellan privata företag, lokala entreprenörer och biståndsorganisationer spelar en allt större roll för att bidra till utvecklingen i samarbetsländerna.

– Vi behöver hitta nya sätt att uppnå resultat i riskfyllda miljöer där Sida redan arbetar, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör. Samarbeten betyder en mycket bättre chans att nå hållbarhet jämfört med om vi arbetar var och en för sig. Vi måste våga fråga oss själva vad som inte skulle hända om vi inte tar risker?

Innovativa metoder och nya samarbeten mellan olika aktörer kan underlätta förutsättningarna för att hitta smarta lösningar på världens utvecklingsproblem. Det visar FN:s barnfond Unicef som upprättat 17 innovationslabb över hela världen för att designa och utveckla nya idéer utifrån specifika lokala kontexter där man arbetar både med rent tekniska lösningar och sociala innovationer.

Sms sprider kunskap och ger unga rätten att påverka

Unicef presenterade sitt arbete under ett seminarium på Sida den 4 december på temat innovation för barns och marginaliserade gruppers rättigheter. Seminariet hölls i samband med att barnkonventionen den 20 november fyllde 25 år och Unicef:s lansering av rapporten "State of the World's Children" som i år fokuserar på just innovation.

Man har bland annat utvecklat systemet U-report, vilket fungerar som en slags sms-enkät som ska användas i olika sammanhang och sektorer i informationssyfte, för ansvarsutkrävande och planering. Systemet ger tillgång till viktig information om exempelvis ebola i Liberia genom sms-meddelanden där ungdomar får sms med frågor om viruset, status om spridningen där de bor och hur man förhindrar att viruset sprids.

Både hälsoministeriet och engagerade aktörer får på så vis viktig information för planeringen av åtgärder och hjälpinsatser.

– U-report är en hållbar teknisk innovation eftersom den är anpassad till den lokala kontexten. Dessutom har vi på UNICEF, genom vårt sätt att dela kunskap och information, lyckats skapa en process mellan alla inblandade parter, inklusive lokala aktörer och partners och framförallt unga människor. Det handlar om samarbete och medskapande, säger Kidus Fisaha Asfaw, produktchef på Unicef:s innovationslabb i Uganda.

Lärandeprocessen viktig del i arbetet

Med på seminariet var också företaget Refugee Housing Unit  . Tillsammans med IKEA och FN:s flyktingorgan UNHCR har Refugee Housing Unit designat boenden som förbättrat förutsättningarna för miljontals människor som är på flykt undan krig, fattigdom och naturkatastrofer.

Johan Karlsson, VD och grundare av företaget, menar att begreppet embrace failure är en viktig del i att lära av misslyckanden samt att prata om och använda dem för att föra arbetet framåt ännu effektivare.

– Lärandet har varit en naturlig del av att gå vidare med innovationer därför att det påskyndar arbetet, säger Johan Karlsson. Om man kan vara öppen och våga prata om misstag som redan begåtts kan man också lära från dem och komma på gemensamma lösningar. En viktig del av arbetet är att lyssna och få feedback från alla inblandade, och inte minst från flyktingarna själva.

Med på Sidas seminarium deltog även organisationer som bland annat Refugee Housing Unit, Solvatten och ActionAid.

 

Läs mer

Sida spelar i allt större utsträckning rollen som medlare av partnerskap där nya lösningar kan skapas.

En viktig del i arbetet är stöd till innovationer för utveckling och en stor del av Sidas stöd kanaliseras via så kallade ”challenge funds”, vilket är ett utlysningsprogram för innovativa idéer från näringslivet, offentlig sektor, universitet och civila samhället.

Sida arbetar med nio olika challenge funds med olika inriktning som ett sätt att identifiera och finansiera de bästa nya lösningarna på utvecklingsproblemen.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />