Radiojournalist i Betenty.

Genom samarbetet med UNESCO stärker vi rätten till yttrandefrihet, starkare medier och bättre säkerhet för journalister och kulturarbetare.

Foto: UNESCO Africa, cc.

Nyhet

Långsiktigt samarbete med UNESCO

Uppdaterad: 2 december 2014

Genom Sida ökar Sverige stödet kraftigt till UNESCO, vilket gör oss till en av de fyra främsta bidragsgivarna till organisationen. Närmare 400 000 000 kronor fördelas över en fyraårsperiod, 2014-2017. Medlen kommer att gå till områdena utbildning, naturvetenskap, kultur samt kommunikation och information.

Genom ett flerårigt avtal ökar långsiktigheten i planeringen i UNESCOS arbete med sina kärnprogram. Det innefattar bland annat att stödja utbildningssystem, yttrandefrihet och stärkta medier och säkerhet för journalister och kulturarbetare. Insatser görs också för att stödja forskning som möjliggör en förmåga för utvecklingsländerna att ta itu med klimatförändringar, vattensäkerhet och föroreningar. Alla insatser genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och fokus ligger på Afrika.

" Med de här globala medlen skapar vi förutsättningar för utveckling som ett komplement till våra bilaterala samarbeten med enskilda länder, säger Kerstin Jonsson Cissé på Sidas Avdelning för internationella organisationer och tematiskt stöd. Det behövs både normativt arbete och faktiska åtgärder i länderna, där UNESCO kan bidra med stor kompetens och komplettera vårt eget arbete på demokrati- och forskningsområdet."

Beslutet att öka stödet till UNESCO bygger på regeringens strategi för 2014-2017 för att främja svenska prioriteringar med UNESCO, och sammanfaller också med Sveriges medlemskap i UNESCOs styrelse.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />