Peer educators during a World AIDS Day outreach event in Kenya.

Informationskampanj i samband med World Aids Day i Kenya 2012. Folkbildarna kommer från Swedish Workplace HIV/AIDS Programme (SWHAP) som arbetar för att minska spridningen av hiv/aids bland anställda på svenskrelaterade företag i Afrika.

Foto: SWHAP

Kampen mot hiv är inte över

Uppdaterad: 8 december 2014

Spridningen av hiv har minskat, men kampen mot sjukdomen är långt ifrån över. Med start den 8 december uppmärksammar Sveriges Radio genom Musikhjälpen denna undangömda humanitära katastrof. Hiv och aids fortsätter att vara ett viktigt område för Sida och svenskt bistånd.

Antalet människor som smittas med hiv i världen har minskat med en tredjedel sedan 2001, enligt statistik från UNAIDS. Dessutom dog 30 procent färre människor i hiv-relaterade sjukdomar under 2012 jämfört med 2005.

Den minskade dödligheten beror främst på att allt fler människor behandlas med bromsmediciner. Ungefär 50 procent av dem som är i behov av behandling får det i dag. Medicinerna hjälper dessutom till att förebygga nya fall, eftersom de gör att virusnivån och därmed smittorisken sjunker.

Spridningen av hiv har även begränsats av det framgångsrika arbetet för att förhindra att blivande mödrar överför smittan till sina barn. Gravida kvinnor testas av mödravården och om de är hiv-positiva får de omgående behandling. Två tredjedelar av de blivande mödrar som är i behov av behandling får i dag behandling.

Finansiering minskar

Trots framstegen är hiv fortfarande en av de främsta orsakerna till sjukdom och död i Afrika söder om Sahara. I regionen bor 25 miljoner människor med hiv vilket är 70 procent av alla dem som lever med hiv i världen. Sedan aids uppmärksammades första gången för drygt 30 år sedan har epidemin haft stora konsekvenser i regionen och medellivslängden har i vissa länder minskat med upp till 20 år.

– Vi ser att världen delvis har glömt bort hiv och att finansieringen minskar väldigt mycket. Därför tycker vi att Musikhjälpens fokus på hiv är bra. Det finns några stora aktörer som finansierar behandling men få aktörer är kvar och arbetar med förebyggande arbete. Sveriges breda fokus på förebyggande arbete är därför extra viktigt, säger Anna-Klara Berglund, som arbetar på det regionala hiv/aids-teamet för Afrika som sitter på Sveriges ambassad i Zambia.

Oroväckande trend bland unga kvinnor

Anna-Klara Berglund understryker att även om bromsmediciner är viktiga krävs också andra insatser för att bekämpa hiv. En oroväckande trend är att antalet nya fall av hiv inte minskar bland unga kvinnor. Orsaken stavas bristande jämställdhet.

– Unga kvinnor har ibland svårt att säga nej till sex på grund av sin underordnade ställning. I många länder är det vanligt att unga flickor har sex med äldre män som kan stödja dem ekonomiskt. Det kan få förödande konsekvenser.

I det förebyggande arbetet är det därför extra viktigt att satsa på sexualundervisning och sexuell hälsovård för ungdomar. Man måste också fånga upp andra utsatta grupper som till exempel prostituerade, migranter, män som har sex med män samt intagna på fängelser. Trots att de ofta har stora behov är deras tillgång till exempelvis kondomer och information sämre än för den övriga befolkningen.

Bromsmediciner stor kostnad

En annan utmaning är den framtida finansieringen av bromsmediciner. I dag finansieras de till stor del av Globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria, som även Sverige stödjer. Men många länder har själva börjat axla kostnaden och i Sydafrika går så mycket som halva hälsobudgeten till hiv-testning och bromsmediciner. Därför är hiv inte bara ett hälsoproblem utan en utmaning för hela samhällets utveckling.

– När en person väl har påbörjat en behandling med bromsmediciner måste de få livslång behandling och det betyder att de drabbade länderna har ett jättestort finansieringskuvert de kommande 50 åren, säger Anna-Klara Berglund.

För att minska kostnaderna är det viktigt att hiv-vård integreras i den vanliga sjukvården istället för att skötas av särskilda hiv-kliniker, vilket hittills har varit vanligt. De parallella systemen är inte bara kostsamma utan ökar dessutom risken för stigmatisering av de människor som lever med hiv.

Sidas stöd

Sidas stöd går både till förebyggande arbete och behandling, men också till politisk påverkan och forskning. År 2000 etablerades ett regionalt hiv- och aids-team, placerat vid svenska ambassaden i Zambia, som stöds av både Sverige och Norge. Teamet ger stöd till insatser i Afrika söder om Sahara, med särskilt fokus på östra och södra Afrika där effekterna av epidemin är som störst. Christine Johansson, chef för det regionala hiv/aids-teamet i Zambia:

– Det är otroligt viktigt vilka politiska beslut som tas. Ledare i södra och östra Afrika skrev till exempel under en deklaration förra året om att införa sexualundervisning i skolan. Men det finns andra politiska krafter som motverkar detta så situationen är inte entydig.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />