Powering Agriculture

Foto: Powering Agriculture

Nyhet

Dags för innovatörer att söka stöd för lösningar inom jordbruket

Uppdaterad: 5 december 2014

Den 8 december öppnar ”Powering Agriculture: An Energy Grand Challenge for Development” upp för nya lösningar som ska bidra till hållbar energi inom jordbruket i utvecklingsländer. Innovatörer, entreprenörer, institutioner eller organisationer och företag uppmanas lämna in förslag.

Tillsammans med USAID, den amerikanska biståndsorganisationen och den tyska statliga biståndsorganisationen GEZ, öppnar den 8:e december Sida upp för nya ansökningar i fonden Powering Agriculture. Målet med programmet är att hitta och stödja initiativ för marknadsbaserade innovationer som bidrar till hållbar energi inom jordbruket i utvecklingsländer.

– Lösningarna ska ge jordbrukare tillgång till hållbar energi. Det kan handla om att säkra och förbättra energitillförseln i hela produktions- och livsmedelskedjan, som tillexempel förbättrad bevattning eller kyllösningar för mjölkproduktion, berättar Ebba Aurell, programansvarig på Sida.

Genom den andra utlysningen av Powering Agriculture kan företag, organisationer och innovatörer tävla om stöd på mellan 500 000 USD och 2 miljoner USD för initiativ som kan möta upp stora utmaningar.

– Tillgång till energi är en ödesfråga för att kunna tillgodose livsmedelsproduktionen i framtiden. Enligt uppskattningar kommer världen behöva producera 70 procent mer mat 2050 än i dag för att täcka de globala behoven, betonar Ebba Aurell.

Det finns flera exempel på företag och organisationer som arbetar med innovationer genom stöd från Powering Agriculture. Vid första utlysningen, 2013, sökte 475 olika aktörer från 80 länder stöd. Elva företag och organisationer fick beviljade medel mellan 800 000 och 1,5 miljoner dollar och idag pågår aktiviteter i 13 länder.

– En hel del lösningar som är igång är av liten karaktär, men vi hoppas att dessa ska kunna skalas upp för att förbättra levnadsvillkoren för fler människor i Sidas samarbetsländer, säger Ebba Aurell.

Hon summerar att de 11 företag och organisationer som hittills har fått medel ur fonden erbjuder innovativa produkter och tjänster inom olika områden. Det handlar om ny teknik för bevattning, förbättrad produktivitet inom jordbruket, smarta lösningar för att kyla jordbruksprodukterna genom hela livsmedelskedjan.

- Här finns också företag som erbjuder lokala energilösningar, som exempelvis värmepannor som drivs av biomassa, säger Ebba Aurell.

Processen kring ansökningarna för den aktuella utlysningen är uppdelade på tre steg: Först lämnas en kortfattad konceptbeskrivning. Om man går vidare lämnas en mer utförlig beskrivning av lösningen, på cirka 10 sidor. Därifrån vaskas ytterligare några kandidater fram som får lämna en ännu utförligare beskrivning. Ansökningarna granskas av olika tekniska kommittéer.

Se resultaten från förra utlysningen här.

Sidas strategiska partnerskap med USAID – STIP

Sidas fördjupade partnerskap med USAID formulerades i ett Memorandum of Understanding i november 2013. Det går under benämningen STIP, som står för Science, Technology, Innovation and Partnership. Samarbetet riktar in sig på att genom vetenskapligt beprövade innovationer och teknologi möta upp utvecklingsproblemen. Sida och USAID arbetar också aktivt på att engagera fler aktörer i olika insatser för att snabbare minska fattigdomen. I Powering Agriculture ingår även Tysklands regering samt Duke Energy Corporation och Overseas Private Investment Corporation.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />