Break the corruption chain

Foto: UNODC

Alla dagar är anti-korruptionsdagar

Uppdaterad: 9 december 2014

Den 9 december är det den Internationella Anti-korruptionsdagen. Att förebygga korruption ingår som en självklar del i allt vårt arbete, liksom att aldrig acceptera, alltid informera och alltid agera på misstankar.

Korruption är det enskilt största hindret för ekonomisk och social utveckling och ett konkret problem i många fattiga människors liv. Småskalig korruption påverkar människors vardag när de tvingas till korrupta handlingar för att få tillgång till samhällsservcie så som vatten, skola och hälsovård. Övergripande korruption, misstroende mot regeringen, näringslivet och misstankar att den politiska eliten skor sig, hämmar utveckling och resursfördelning på central nivå.

Den 9 december är det den Internationella Anti-korruptionsdagen, men på Sida är varje dag viktig i anti-korruptionsarbetet. Flera av Sidas samarbetsländer återfinns på Transparency Internationals lista över de mest korrupta i världen; exempelvis Somalia, Sudan, Afghanistan, Zimbabwe, Myanmar och Kambodia.

- Man ska visserligen komma ihåg att Transparency Internationals Corruption Perception Index baseras på uppfattningar och är inte någon absolut sanning, men det ger ändå en tydlig vink om att många av världens fattigaste länder också har stora problem med korruption. Därför är det så viktigt att vi arbetar aktivt med att förebygga korruption i våra insatser och fortsätter att vara tydliga och integrera anti-korruptionsinsatser i alla sektorer och områden där vi verkar, säger Molly Lien som arbetar med anti-korruptionsfrågor på Sida.

För att bidra till minskad korruption stödjer vi strategiska insatser i de länder och regioner där vi verkar, och för dialog och samverkar på global nivå med olika aktörer. Minskad korruption är också ett mål i sig i många av de strategier som styr biståndet.

Exempel på Sidas anti-korruptionsarbete

Fojo Media Institute får stöd av Sida och bedriver en kampanj i Uganda och Zambia. De tränar invånarna i att använda en mobilapplikation och en webbtjänst för att kunna bevaka vilka resurser som skolor och vårdcentraler får av staten, med möjlighet att också rapportera om korruption.

I Bosnien-Herzegovina stödjer vi medieorganisationen CIR (Centre for Investigative Reporting) som bland annat belyser korruption i skärningspunkten med organiserad brottslighet och politiska intressesfärer. Av tio undersökande artiklar senaste året finns minst tre exempel där nationella åklagare inlett undersökningar som lett till åtal till följd av CINs rapportering. Deras rapportering har även använts som underlag vid rättegångar.

World Economic Forum uppskattar att korruption ökar kostnaden i affärer med i snitt 10 procent. Inom nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development, (intern länk) där Sida och ett tjugotal svenska företag samverkar för hållbar utveckling, står anti-korruptionsfrågorna högt på dagordningen. Nätverket bedriver internationellt påverkansarbete och har bland annat tagit fram en skrivelse som delgetts FN:s öppna arbetsgrupp för de nya globala utvecklingsmålen om att inkludera korruptionsbekämpning när målen formuleras.

Det finns inga enkla lösningar, men det finns positiva nyheter också globalt. 173 länder har idag anslutit sig till FN:s konvention mot korruption och allt fler människor, civilsamhällesorganisationer, privata och statliga aktörer runt om i världen höjer sina röster mot korruption och kräver att korrupta regimer avgår. Minskad korruption finns nu också föreslaget som delmål i de nya globala utvecklingsmålen som ska förhandlas under 2015 och ersätta FN:s nuvarande Milleniemål när de löper ut.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />