Nyhet

Världen behöver fler humanitära hjältar – inte färre

Uppdaterad: 19 augusti 2014

Idag den 19 augusti är det Världsdagen för humanitärt arbete. Aldrig har så många hjälparbetare varit så utsatta som nu, i Gaza, Sydsudan och på andra konfliktdrabbade platser världen över. Under 2013 attackerades  460 humanitära hjälparbetare, 155 av dem så illa att de avled. Samtidigt är behovet av humanitär hjälp rekordstort. Därför ägnas dagen åt humanitära hjältar.

Mer är 20 större humanitära kriser pågår just nu parallellt, och över 100 miljoner människor är i behov av humanitära insatser. För vår del handlar det om att snabbt svara på behov i akuta kriser såsom Irak och ebolaepidemin i Västafrika och Sydsudan där svält hotar och 50 000 barn riskerar att dö om inte hjälp snart når fram. Samtidigt behöver vi svara på behov i kroniska kriser såsom Somalia och Sahelområdet där 20 miljoner människor inte har tillräckligt med mat säger Peter Lundberg, Chef för Sidas Humanitära Enhet.

I 30 av världens länder har hjälparbetare utsatts för våld, varav tre fjärdedelar av attackerna ägde rum i Afghanistan, Syrien, Sydsudan, Pakistan och Sudan. Våldet har ökat för varje år, och de flesta våldsamma incidenterna sker vid vägattacker eller vid bakhåll. Det slår hårt mot de utsatta, deras familjer, organisationer och kollegor och inte minst drabbar det de människor som de vigt sitt liv för att hjälpa.

Det är en oroande utveckling i flera humanitära kriser där respekten för internationell rätt och humanitära principer urholkas. I komplexa väpnade konflikter där paramilitärer och rebellgrupper är aktiva är det speciellt svårt för humanitära arbetare. För det första är det svårt att få tillträde på grund av det stora antalet stridande grupper. För det andra har dessa grupper oftast en rörlig beslutskedja, vilket innebär att även om löfte om tillträde givits på högre nivå kan det ändå vara omöjligt att komma förbi en vägspärr. Ett annat problem är att de områden som avsatts till skydd för flyktingar inte respekteras, säger Susanne Mikhail på Sidas Humanitära Enhet.

Denna utveckling är speciellt olycklig då behovet av humanitär personal är större än någonsin med anledning av de stora humanitära behoven. FN har hittills för 2014 begärt 17,7 miljarder från det internationella samfundet i så kallade appeller, vilket är nära en dubblering sedan 2012. Endast 42 procent, i snitt, är finansierat. Sverige utmärker sig som en av de största givarna av humanitär hjälp.

Att skapa uppmärksamhet kring situationen för alla som riskerar sitt liv för andra är viktigt för att kunna nå fram med nödvändiga akuta insatser till utsatta människor. Det har också betydelse för det långsiktiga förebyggande arbetet. Du som vill veta mer och göra din röst hörd kan göra det på http://worldhumanitarianday.org/ och Twitter #HumanitarianHeroes.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />