Til Maya Pulami, 12 / Som Maya Pulami, 11 / Chandri Maya Pulami, 10 / Sagar Kumar Pulami, 5 / + två icke namngivna kompisar i Sindhuli, Nepal leker vid den nya vattenkranen.

Bristen på vatten och sanitetsfaciliteter är ett enormt utvecklingsproblem. WaterAid arbetar för att skapa hållbara lösningar och bygga kunskap.

Foto: WaterAid/Mani Karmacharya

Nyhet

95 miljoner till rent vatten via WaterAid

Uppdaterad: 28 augusti 2014

Sida har beslutat om stöd på 95 miljoner kronor till organisationen WaterAid arbete med att förse världens fattigaste samhällen med vatten och sanitet. Stödet syftar till att förbättra situationen för de 748 miljoner människor som idag lever utan tillgång till rent vatten och de 2,5 miljarder människor i världen som saknar tillgång till en toalett.

Stödet från Sida för implementering av WaterAids globala strategi sträcker sig över fyra år och kommer finansiera såväl implementering av hållbara vatten- och sanitetslösningar i organisationens programländer, som påverkansarbete på lokal, nationell och global nivå.

Sidas finansiering till WaterAid ska bland annat bidra till att uppnå organisationens globala mål för den befintliga strategin fram till 2015 att:

  • 25 miljoner personer ska ha fått tillgång till rent vatten och sanitet genom partners.
  •  100 miljoner människor ska ha nåtts genom informations- och påverkansarbete.

Vi har en pågående vatten- och sanitetskris i världen. En miljard fattiga tvingas att utföra sina behov utomhus, vilket medför stora risker för personlig säkerhet, framför allt för kvinnor och flickor, men också negativ påverkan på hälsa, miljö och personlig värdighet. Diarrésjukdomar orsakade av bristen på rent vatten och tillgång till god sanitet är den nästa största dödsorsaken för barn under fem år. 1,4 miljoner barn dör varje år från diarré orsakat av smutsigt vatten. Bristen på vatten och sanitetsfaciliteter är ett enormt utvecklingsproblem. 

 – Rent vatten och sanitet kan vara en fråga om liv eller död och slår ofta extra hårt mot flickor och kvinnor. Att ha tillgång till vatten och en säker och hygienisk latrin nära hemmet minskar risken för att utsättas för våld och trakasserier. En bra toalett på en skola kan vara det som avgör om flickorna stannar och avslutar sin utbildning, vilket är en förutsättning för minskad fattigdom och ökad jämställdhet, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida.

Kvinnor och flickor drabbas oproportionerligt hårt av bristen på vatten och toaletter. Att hämta vatten till hushållet är en extremt tidskrävande, tung och ibland också farlig uppgift – som nästan alltid faller på kvinnor och flickor. Att ha långt till närmaste vattenpost eller en plats där man kan utföra sina behov ökar risken för kvinnor och flickor att utsättas för sexuellt våld och hot. Det förekommer att kvinnor och flickor ”håller sig” och undviker att äta och dricka på grund av bristen på säkra och tillgängliga latriner vilket kan leda till hälsoproblem. Många flickor stannar hemma från skolan under sin menstruation för att det inte finns möjlighet att sköta sin hygien eller på grund av socialt stigma. Många flickor slutar till och med skolan när de får sin första mens.  

– Detta globala stöd från Sida till WaterAid ger oss som organisation möjlighet att genom det som vi tar för givet, rent vatten , toaletter och kunskap i hygien ge människor i världens mest utsatta områden möjlighet till ett bättre, friskare och produktivt liv. För många innebär detta ett helt nytt liv och nya möjligheter att själva ta sig ur den extrema fattigdomen, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare på WaterAid Sverige.

WaterAid har identifierat hygien kopplat till menstruationen som ett område där det behövs ökade ansträngningar. Kvinnor och flickor är särskilt prioriterade i organisationens insatser då det är just de som är mest utsatta.

 WaterAid är en oberoende internationell organisation. Organisationen finns i Storbritannien, USA, Kanada, Australien och Japan och arbetar i 26 länder världen över för ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. WaterAid Sverige är medlem i WaterAid sedan 2009 och Sidas avtalspart för insatsen.

 Sedan 1981 har WaterAid gett nära 21 miljoner människor rent vatten och sedan 2004 har 18 miljoner människor fått tillgång till sanitet. Organisationen samarbetar med lokala partners och påverkar beslutsfattare för hållbarhet och maximal effekt.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />