Rent vatten till norra Afghanistan

Sedan 2007 har andelen afghaner med tillgång till bra vattenförsörjning ökat från 27 % till 46 %, med särskilt goda resultat på landsbygden.

Foto: DACAAR

Nyhet

Vatten och energi – årets vattenvecka fokuserar på framtiden

Uppdaterad: 31 augusti 2014

Den här veckan samlas världens vattenexperter för att diskutera de senaste rönen kring världens vattenförsörjning. I år fokuserar man särskilt på kopplingen mellan vatten och energi , en avgörande utmaning inte minst för utvecklingsländerna.

Flera av millenniemålen är beroende av förbättringar i tillgången till vatten, sanitet och energi. Sedan de formulerades har andelen människor som saknar tillgång till rent dricksvatten halverats. Fortfarande lever dock 768 miljoner människor utan tillgång till rent vatten och 1,3 miljarder människor saknar tillgång till elektricitet.

Efterfrågan på energi och dricksvatten kommer att öka avsevärt under de kommande decennierna. Ökningen innebär stora utmaningar och en enorm påfrestning på vattenresurserna i nästan alla regioner, särskilt i utvecklingsländer och tillväxtekonomier. En hållbar förvaltning av vatten som inte äventyrar nuvarande och framtida behov av vare sig energi eller vattenresurser är därför avgörande.

Hur vattenanvändning och energiproduktion planeras är beroende av varandra  - och kan få både positiva och negativa konsekvenser. I vårt arbete med att stärka tillgången till såväl vatten som energi, som är så avgörande för att människor ska kunna lyfta sig ur fattigdom, arbetar vi för att förvaltningen av vattenresurser ska bli effektiv och rättvis och där miljön skyddas och säkrar en hållbar utveckling.  Vi försöker också bidra till att minska att konfliktrisken mellan stater på grund av konkurrens om fördelning och tillgång på vatten, speciellt viktigt i ljuset av klimatförändringar. Vatten känner inga gränser och vi stödjer olika  regionala samarbeten för att sambanden mellan vatten och energi från gemensamma vattenresurser, som i exempelvis kring Mekongfloden och Nilen.

Vatten har betydelse för flera aspekter av samhället och sociala, ekonomiska, politiska och miljömässiga aspekter måste beaktas. Från svenskt håll gör vi det genom att betona vikten av ett integrerat och människorättsbaserad arbetssätt där fattiga människors kunskap och behov vägs in. Vi arbetar också för att det ska finnas möjligheter att påverka och övervaka politiska processer och resultat.

Nyligen beslutade Sida om att stödja WaterAid och deras arbete med att förse världens fattigaste samhällen med vatten och sanitet. Vi arbetar också med innovativa så kallade Challenge funds , bland annat genom Securing Water for food där syftet är att få fram nya metoder med utgångspunkten ”mer mat för mindre vatten.  De 17 vinnarna i en första ansökningsprocess kommer att presenteras på Vattenveckan. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />