Elektrifiering i Mocambique

Två av tre afrikaner söder om Sahara har inte tillgång till el. Nu går Sverige med i Power Africa som satsar på ren el på kontinenten.

Foto: Klas Palm

NYHET

Sverige bidrar med en miljard dollar till Power Africa

Uppdaterad: 5 augusti 2014

Sverige har åtagit sig att de närmaste tio åren skapa investeringar på en miljard dollar kopplat till president Barack Obamas initiativ Power Africa. Sveriges formella partnerskap presenterades vid ett möte med ledare från USA och flera afrikanska länder på måndagen.

Det svenska partnerskapet innebär till exempel biståndspengar till olika hållbara elekrifieringsprojekt, men också att Sverige och Sida genom garantier och lån bidrar till investeringar för att fler afrikaner ska få tillgång till el. Sveriges kommer även att bidra med kompetens kring ren el.

– Ett av de viktigaste målen med initiativet är att öppna upp för ytterligare investeringar genom den privata sektorn – något som är avgörande för att utveckla energisektorn i Afrika, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Två av tre afrikaner söder om Sahara, alltså 600 miljoner människor, saknar tillgång till el. Power Africa är ett initiativ från den amerikanska regeringen för att fördubbla antalet personer som har tillgång till elektricitet i dessa länder. Power Africa har som mål att genom vind-, sol- samt vattenkraft, men också naturgas och geotermiska resurser i regionen, öka energisäkerheten, minska fattigdom och främja ekonomisk tillväxt.

Sverige och USA har skapat ett starkt partnerskap inom utvecklingssamarbetet och bland annat skrivit under ett samarbetsavtal som innebär den största satsningen på innovation någonsin inom svenskt bistånd. Målet med partnerskapet är att hitta nya vetenskapsbaserade lösningar på utvecklingsproblem.

– Vårt deltagande i Power Africa är en fortsättning på vårt stora engagemang för Afrika, och för ren energi. Det är också en plattform för att använda och utveckla nya och innovativa finansieringslösningar inom utvecklingssamarbetet, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Genom att ge stöd till utvecklingen av hållbara energisystem ökar möjligheten för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Förra året uppgick Sidas stöd till energisektorn till 436 miljoner kronor, varav 312 miljoner användes på den afrikanska kontinenten.

Sveriges bidrag till Power Africa sker inom ramen för redan existerande strategier och budget. Det svenska partnerskapet utgör det första bilaterala åtagandet i Power Africa från en utländsk givare.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />