Sverige ökar stödet för rent vatten, förbättrad sanitet och hygien

Uppdaterad: 24 juni 2014

Var tredje människa i världen har inte tillgång till en toalett eller latrin. Fredagen den 11 april hölls ett ministermöte i Washington där ett 50 länder åtog sig att satsa mer pengar på vatten, sanitet och hygien. Sverige och Sida kommer att gå in med minst 1,6 miljarder kronor under perioden 2013-2017.

Temat för det globala högnivåmötet ’Sanitation and Water for All’ (SWA)  var ” Smarta investeringar för vatten, sanitet och hygien för alla”.  Vid mötet, som inleddes av FN:s generalsekreterare och Världsbankens president, var ett 50 tal regeringsföreträdare bland annat finans-, utrikes- och biståndsministrar från utvecklingsländer och givarorganisationer närvarande. Sverige representerades av biträdande generaldirektör Marie Ottosson från Sida.

– Sverige och Sida ökar nu stödet för att fortsätta att främja en effektiv, rättvis och hållbar tillgång till vatten, sanitet och hygien. Det är både en förutsättning för ett värdigt liv och en grundläggande förutsättning för att minska fattigdomen, säger Marie Ottosson.

Bland åtagandena från mötet finns bland annat 260 konkreta åtgärder från mer än 50 länder för att stärka institutioner, förbättra planeringen och öka investeringar i vatten och sanitet. Löftena kom från såväl utvecklingsländer som givare. 17 länder har förbundit sig att se till att ingen ska behöva uträtta sina behov utomhus år 2030, medan över 20 länder gick ännu längre och lovade att uppnå allmän tillgång till både vatten och sanitet inom samma period.

Sveriges och Sidas bidrag – som presenterades på mötet - är en satsning på cirka 1,6 miljarder kronor under perioden 2013-2017. Pengarna ska användas för att förbättra tillgången till rent dricksvatten, förbättrad sanitet och hygien, för speciellt kvinnor och barn, i enlighet med den svenska regeringens prioriteringar. Stödet går främst genom olika FN-organ, Världsbanken och större internationella organisationer i det civila samhället. Ett särskilt stöd kommer också att gå till SWAs sekretariat för att stötta dess ansträngningar med att mobilisera resurser i utvecklingsländer samt för ökad kraft i tillhandahållandet av tjänster för vatten, sanitet och hygien.

–  Sverige kommer noggrant att följa upp inte bara kvantitet utan också kvalitet, samt försäkra oss om att programmen når ut till alla - även funktionshindrade, kvinnor, barn, äldre och hbtq-personer, säger Marie Ottosson.

Fakta

I dag saknar fortfarande 748 miljoner människor tillgång till vatten och att 2,5 miljarder människor saknar tillgång till någon form av grundläggande sanitet – det vill säga tillgång till en toalett eller latrin. 1 400 barn dör varje dag i sjukdomar kopplade till brist på rent vatten och sanitet.

SWA är ett partnerskap som består av utvecklingsländers regeringar, givare, det civila samhällets organisationer och andra utvecklingspartner och som arbetar tillsammans för tydligt politiskt ledarskap och handlingskraft, förbättrade åtaganden och effektivare användning av knappa finansiella resurser. Den gemensamma visionen är allmän tillgång till dricksvatten och bra sanitära förhållanden.

 Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />