Election Afghanistan , on Saturday April 5th.

Foto: Lars Schmidt

Omfattande stöd till presidentvalet i Afghanistan

Uppdaterad: 24 juni 2014

På lördag går Afghanistans invånare till valurnorna för att välja ny president efter Hamid Karzai. Sida stödjer bland annat en oberoende valkommission som arbetar för att göra valet demokratiskt och rättvist. Samtidigt är våldet ett hot mot dem som vågar sig ut för att rösta.

– Det finns många som motarbetar valet i Afghanistan och i vissa delar av landet är det svårt att få tillträde till vallokaler, framför allt för kvinnor. Mycket handlar om att kunna genomföra valet och att få folk att kunna gå och rösta utan att säkerhetsbristen sätter stopp för det, säger Eva Johansson, Sidas enhetschef för Afghanistan.

Sida stödjer sedan flera år FN-organet UNDP-ELECT’s uppbyggnad av Afghanistans oberoende valkommission, tillsammans med andra givare.  Det handlar både om långsiktig uppbyggnad med reformer av lagar och utarbetande av röstregister, samt om stöd till själva genomförandet av valet med utbildning av valkommissionärer, lokalisering av vallokaler samt tillhandahållande av röstsedlar och valurnor. Lördagens val handlar både om att rösta fram en ny president och nya ledamöter till landets provinsråd.

Samtidigt är säkerhetsläget i det konfliktfyllda Afghanistan mycket allvarligt. Valkommissionens kontor blev utsatt för en våldsam attack en vecka före valet. Byggnaden ligger bara 400 meter från Svenska Afghanistankommitténs (SAK) huvudkontor. Anders Rosén som är SAK’s informationskoordinator befinner sig numera av säkerhetsskäl på SAK’s förläggning i centrala Kabul, där han och hans kollegor kommer stanna tills valdagen är över:

– I princip alla som är inblandade i valet är måltavlor för talibanerna, även de som röstar. I många provinser är det ännu blodigare än i Kabul, där dödas människor i stort sett varje dag, säger Anders Rosén.

Att ställa sig i kö för att hämta ut det obligatoriska röstkortet som krävs är därför förenat med livsfara. Samtidigt berättar Anders Rosén att många människor ändå hämtat ut sina röstkort och att det finns en målmedvetenhet och vilja att rösta. Det kvinnliga deltagandet förväntas också öka och i fyra av provinserna har mellan 33 och 40 procent nya kvinnliga röstberättigade registrerats.

– Det finns en större optimism och engagemang jämfört med förra presidentvalet, mycket beroende på att landet är mer politiskt moget nu än för fyra år sedan, och det finns fler presidentkandidater. Dessutom är över hälften av alla röstberättigade under 25 år, och många av dem var inte ens med sist, säger Anders Rosén.

Invånarna kommer att kunna rösta i de 7000 vallokaler som finns iordningsställda i exempelvis skolor, hälsostationer eller på platser som upprättats utomhus. Genom den politiskt oberoende organisationen FEFA (Free and Fair Elections) deltar 10 000 valobservatörer från civilsamhället, vilka ska täcka 75 procent av alla vallokaler.  Särskilt stöd ges för att stärka ungdomars och kvinnors deltagande i valet. En nyckelfråga för att kvinnor ska kunna rösta har varit utbildningen av kvinnliga kroppsvisitörer som kommer att finnas på plats vid de kvinnliga vallokalerna.

Afghanskt val – lett av afghaner

Det afghanska ägarskapet i valprocessen har ökat betydligt med åren och enligt UNDP-ELECT är landets oberoende valkommission bättre förberedd än någonsin. Beroendet av internationell personal har minskat från år 2005 då man hade hjälp av 500 internationella experter till att i år endast använda 60. 

Att vara med och stödja fria val är ett av de viktigaste demokratistöd en biståndsgivare kan ge, menar Eva Johansson. Afghanistan är idag Sidas tredje största biståndsland, samtidigt som det räknas som ett av världens mest korrupta och fattiga.

– Det är en stor utmaning att genomföra ett rättvist val i ett konfliktfyllt fattigt land där kvinnor inte ges rättigheter. Men samtidigt får man inte glömma att det hänt mycket här under de 12 år som gått sedan talibanerna lämnade makten: från att flickor inte alls fått gå i skolan är idag 38 procent av alla skolelever flickor, säger Eva Johansson.

Det har även skett vissa framsteg vad gäller kvinnors rättigheter, med exempelvis kvotering till parlament och provinsråd, även om kvoten nyligen minskat från 25 till 20 procent.

– Det viktiga framöver är att se till att det inte sker en tillbakagång, i samband med ny president och militär som lämnar landet, och att vi kan fortsätta driva frågan om jämställdhet tillsammans med våra nordiska grannländer. Här måste vi även jobba mycket med pojkar och män för att få genomslag på lång sikt, avslutar Eva Johansson.

Sidas stöd till valet i Afghanistan:

Sida stödjer FN-organet UNDP-ELECT och deras arbete med att bygga upp Afghanistans oberoende valkommission med 20 miljoner SEK för 2014 och lika mycket för 2015.

Sida stödjer även FEFA (Free and Fair Elections) som bistår med valobservatörer från civilsamhället samt OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) som har valexperter på plats. OSSE är inbjudna av valkommissionen för att övervaka valprocessens juridiska ramverk, d.v.s. hur nya lagar implementeras i praktiken, valadministrationens arbete, resolution av valdispyter, valfusk och kontroll över media.

Antalet hot och attacker mot journalister har ökat i Afghanistan, vilket riskerar att begränsa yttrandefriheten. Sverige stöder därför genom International Media Service (IMS) och dess samarbetsorganisation Afghan Journalists Safety Committee (AJSC) ett system för förbättrat skydd av journalister. I 32 provinser finns särskilt skydd för kvinnor, bland annat skyddsboenden och dygnet runt jourtelefon.Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />