Rainbow leadesr, a RFSL-programme

Foto: CC

Ledarskap och företagande banar väg för hbtq-personers lika rättigheter

Uppdaterad: 23 juni 2015

USAID och Sida samarbetar för att stärka hbtq-personers rättigheter, entreprenörskap och företagande i utvecklingsländer med innovativa arbetssätt. Hbtq-handelskamrar är ett exempel på resultat.

Nyligen träffades olika organisationer inom det nya public private hbtq- partnerskapet mellan USAID och Sida. Stärkande av  hbtq-personers rättigheter i utvecklingsländer genom ett holistiskt och innovativt arbetssätt är målsättningen.

– Att tala om missade affärer och inkomster kopplat till exempelvis homosexuellas rättigheter, det är en ingång till folk som annars inte lyssnar.

Orden är Justin Nelsons, ordförande/president för organisationen NGLCC, National Gay & Lesbian Chamber of Commerce  i USA och en av representanterna på mötet i Washington. Sedan tolv år tillbaka har handelskammaren argumenterat för hbtq-människors rättigheter genom att visa hur mycket samhället rent ekonomiskt förlorar, om så inte sker.

– Vi gick med i nätverket för ett halvår sedan och förstod snart hur mycket vi kan dra nytta av denna plattform av partnerskap som USAID och Sida startat. Från Gay & Lesbian Victory Institute (en annan partnerorganisation i partnerskapet) har vi exempelvis fått ekonomisk statistik som vi behöver för vårt arbete, säger han.

Justin Nelson berättar att homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner reser för 80 miljarder dollar varje år – i USA – och köper produkter för 800 dollar per år. Det visar vilken marknad det finns, menar han, för denna grupp människor. Genom att handelskammaren stöttar företag som exempelvis driver resebyråer kan affärerna växa och tjänsterna nå ut till rätt målgrupp. Andra företag som kopplas till handelskammaren, som i deras eget fall exempelvis American Airlines eller Hilton, kan sedan köpa tjänster av HBT-företagen.

– Det här är ett nytt sätt att tänka, och tala. Samarbetet med USAID och Sida ger oss chansen att stötta de som vill forma liknande kamrar i utvecklingsländer, berättar Justin Nelson och betonar att han vunnit terräng hos högt uppsatta politiker och näringslivet genom att påvisa marknadens betydelse.

Organisationen har redan nått ut till Colombia och Mexico, två av åtta länder som är prioriterade i samarbetet. Valet av länder som hbtq-samarbetet riktar sig till, ska ha en tillräckligt acceptabel miljö så att inte det finns för hög säkerhetsrisk. Bedömning avseende mottaglighet har även gjorts för att analysera förutsättningar för resultat. Samtliga organisationer är upphandlade av USAID och är amerikanska, med undantaget från svenska RFSL.

– Från Sverige deltar RFSL  genom en ledarskapsutbildning riktad till  individer från etablerade HBTQ-organisationer. Deras program ”The Rainbow Leaders”  har deltagare från många olika länder som nyligen avslutat en kurs, berättar Sofie Berghald som handlagt samarbetet med USAID på Sida. Det är intressant att se hur RFSL samverkar med de amerikanska partnerorganisationerna och hur ivriga dessa är att skapa synergieffekter och lärande mellan organisationernas verksamheter.

Hon betonar att det är viktigt att få med näringslivet i partnerskapet, på ett integrerat vis.

– Det här är något vi just nu håller på att utveckla, och arbetet som National Gay & Lesbian Chamber of Commerce gör visar spännande steg i den riktningen, säger hon.

Målet med det stora globala samarbetet är att effektivare och snabbare påverka policyarbete inom mänskliga rättigheter, stärka rörelser, öka hbtq-personers deltagande i demokratiska processer samt stödja entreprenörskap och företagande drivna av denna grupp människor. Lena Ingelstam, chef på Sidas avdelning för partnerskap och innovation, var med vid mötet i Washington och fick många inblickar i vad som görs inom plattformen.

– Vi har ju en mängd olika samarbeten som nyligen startat inom ramen för vårt avtal med USAID. Det här är ett spännande och mycket betydelsefullt arbete som vi satsar på.  Rättigheter för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner är prioriterat och det här är ett sätt att nå mycket bredare och snabbare, betonar Lena Ingelstam.

Fakta

Partnerskapet pågår under fyra år och uppgår till totalt 11 miljoner US-dollar, varav Sida bidrar med 21 miljoner kronor. Drygt 15 miljoner kronor går direkt till RFSL.
USAID:s bidrag inkluderar en kostnadsdelning med de involverade amerikanska partnerorganisationerna. Dessa bidrar med 50% av projektkostnaderna, vilka finansieras genom filantropiska bidrag från näringslivet (bl.a. Google, IBM, Levis Strauss, American Airlines och Hilton).
De prioriterade utvecklingsländerna är Colombia, Honduras, Ecuador, Peru, Sydafrika, Kenya, Indien och Balkan. RFSL har dock möjlighet att inkludera deltagande från ytterligare länder, för att stärka synergier och regionala nätverk. Plattformen samordnas i Washington och projektledare är Claire Lucas på USAID.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />