Tomas Lundström och David Holmertz i Yangoon, Burma.

Foto: Sida

Nytt sektionskansli i Myanmar ska ge effektivare bistånd

Uppdaterad: 24 juni 2014

Sveriges nya resultatstrategi med Myanmar innebär ett ytterligare steg mot att vara med och bygga upp landet i en demokratisk riktning.

Sveriges stöd till Myanmar ska bidra till en fredlig och demokratisk utveckling samt minskad fattigdom i alla dess dimensioner, med ett särskilt fokus på kvinnor och etniska minoriteter. Så lyder syftet i Sveriges nya resultatstrategi för biståndet till landet. Att det för första gången finns en strategi på plats innebär att det stöd till civilsamhället som tidigare främst skett i hemlighet, nu är en öppen del av en officiell strategi, där även stöd till brett folkligt deltagande i fredsprocessen och förbättrad hälsa hos kvinnor och barn ingår.

– Myanmar har varit isolerat från stora delar av omvärlden i 50 år. När landet nu öppnar upp för utländskt samarbete, med en uttalad vilja att gå mot en demokratisk utveckling, då kan biståndet spela en viktig roll. Sverige är en bra partner för att stärka samhället i Myanmar, utan några ambitioner att arbeta utifrån våra egna intressen, säger Tomas Lundström, programansvarig för Myanmarstödet på Ambassaden i Bangkok.

Den nya strategin innebär en satsning på 750 miljoner kronor på fem år, vilket är en krävande insats i en komplex miljö. Sida har därför velat ha minst två personer på plats i Myanmar, istället för som idag på ambassaden i Bangkok. Att UD nu beslutat upprätta ett sektionskansli* i Yangon välkomnas av Sida, då det ses som en förutsättning för ett effektivt bistånd.

– Att vara på plats är oerhört viktigt för att kunna utveckla ett kontaktnät, samarbeta med andra givare och aktörer samt följa upp den portfölj vi har. Nu har jag flugit till och från Bangkok flera gånger i veckan sedan 2012, vilket inte är optimalt när man ska ansvara för bistånd på 150 miljoner kronor om året, säger Tomas Lundström.

De senaste årens politiska förändringar i Myanmar har fått EU att upphäva delar av sanktionerna mot Myanmar. Endast vapenembargot och embargot mot produkter som kan användas för internt förtryck kvarstår. Samtidigt har Sveriges regering omprövat sin Myanmarpolitik. Tidigare har stödet till landet omfattat humanitär hjälp samt stöd till civilsamhället för mänskliga rättigheter och till exilmedia.

Resultatstrategin som nu tagits fram ska även verka för ett brett folkligt deltagande i fredsprocesser samt förbättrad hälsa hos kvinnor och barn. Det senare innebär ett begränsat samarbete med landets regering – något som var otänkbart för bara ett par år sedan.

 – Vi kommer inte främst att arbeta med statliga aktörer, utan även i fortsättningen via olika enskilda organisationer, på nationell och gräsrotsnivå, säger David Holmertz, samordnare för Myanmarstödet på Sidas kontor i Stockholm. Det har skett stora förbättringar i landet de senaste åren, som att förhandscensuren avskaffats och exilmedia kan agera öppet inne i landet. Samtidigt finns det en oerhörd svag kapacitet och låg utbildningsnivå, så det behövs mycket stöd.

Tomas Lundström ser samtidigt ett samarbete med den burmesiska staten på längre sikt som viktigt och nödvändigt för att åstadkomma långsiktiga resultat.

– I och med att vi är på plats i landet och samarbetar med myndigheter så har vi också möjlighet att påverka och delta i olika processer. Det gör det svårare för landets ledning att eventuellt dra sig ur de åtaganden man har gjort, säger han.

Situationen för landets etniska minoriteter i Sydostasiens fattigaste land är fortfarande mycket problematisk. Den muslimska folkgruppen Rohingya beskrivs av FN som en av världens mest diskriminerade och de saknar de flesta grundläggande medborgerliga rättigheter. Situationen i de flyktingläger där de lever som internflyktingar är extremt svår, och människor dör av brist på mat eller genom att de nekas läkarvård. Det råder generellt en stark främlingsfientlighet mot muslimer i Myanmar och frågan är politiskt känslig, till och med för människorättskämpen Aung San Suu Kyi som nu är ledare för landets största oppositionsparti NLD.

– Det är svårt för oss givare att komma in och försöka ändra attityder och relationer – en process som tar flera generationer. Men vi kan stödja genom humanitär hjälp utifrån ett rättighetsperspektiv, och se till att alla landets invånare får tillgång till mat, bostad och hälsovård. Det arbetet har vi fått gehör för i landet, säger Tomas Lundström.

 

Läs mer om Sidas arbete i Myanmar.

* sektionskansliet i Yangon kommer formellt att lyda under Sveriges ambassad i Thailand, eftersom Sverige saknar ambassad i Myanmar.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />