Flera flickor i Pakistan räcker upp handen för rätten att utbilda sig.

Foto: Plan Sverige

Sidas ramorganisationer klara

Uppdaterad: 24 juni 2014

Sida har satt upp nya kriterier med ett ökat fokus på resultat för de organisationer som har så kallad ramstatus hos Sida, det vill säga organisationer som Sida har ett närmare, mer strategiskt och långsiktigt samarbete med. Från och med 2015 handlar det om 16 organisationer – tre nya har tillkommit och två försvinner.

Under 2011 har Sida tagit fram nya urvalskriterier för att kunna bedöma organisationers möjlighet att få eller behålla behörighet som ramorganisation eller strategisk partner. De nya kriterierna speglar Sidas ambition att arbeta mer enhetligt genom aktörer inom det civila samhället. Organisationerna bedöms utifrån hur väl de bidrar till att nå upp till målen för regeringens strategi:

”ett livskraftigt och pluralistiskt civilt samhälle i utvecklingsländer, som bidrar effektivt, med rättighetsbaserat arbete, till minskad fattigdom i alla dess dimensioner.”

I slutet av 2011 bjöd Sida in organisationer i det civila samhället i Sverige att komma in med intresseanmälan om att få behörighet som ramorganisation. Totalt nio organisationer lämnade in ansökan varpå tre stycken nya organisationer fick ramstatus, Svenska Afghanistankommittén, Individuell Människohjälp och Kvinna till Kvinna. Sida har därefter genomfört en genomgång av de befintliga ramorganisationerna.

Sidas egen erfarenhet från de senaste årens samarbete med respektive ramorganisation har tillsammans med en extern bedömningsrapport från konsultföretaget SIPU, samt andra dokument som tidigare systemrevisioner och beredningar, legat till grund för beslutet.

Sida har nu fattat beslut om ramstatus för de befintliga ramorganisationerna.

Kraven är bland annat:
• Grundläggande formella krav (till exempel ska organisationerna ha bedrivit utvecklingssamarbete i minst 5 år, och ha samlat in minst 5 miljoner kronor under föregående år);
• Representativitet, självständighet och förankring;
• System för intern styrning och kontroll;
• Kapacitet och kompetens att uppnå och redovisa (gentemot strategierna) relevanta resultat;
• Kapacitet att anpassa sig och kapacitet och kompetens i policy- och metodarbete.

Beslutet innebär att Sida kommer att ha 16 ramorganisationer, se lista nedan. Tre organisationer tillkommer alltså, medan två av de tidigare ramorganisationerna, MyRight och PMU Interlife inte bedöms leva upp till kriterierna i tillräcklig grad och således förlorar sin ramstatus.

Både MyRight och PMU Interlife genomför ett värdefullt arbete och de arbetar nära fattiga och diskriminerade människor. De två organisationerna kommer att ha möjlighet att söka fortsatta medel för sina viktiga projekt under någon av de vidareförmedlande ramorganisationerna.

Det här är den nya listan på ramorganisationer:

 • Diakonia
 • Svenska Kyrkan
 • Svenska Missionsrådet
 • Världsnaturfonden
 • Naturskyddsföreningen
 • RFSU
 • Palmecentret
 • We Effect (fd Kooperation utan Gränser)
 • LO/TCO:s Biståndsnämnd
 • Forum Syd
 • Afrikagrupperna
 • PLAN Sverige
 • Rädda Barnen
 • Individuell Människohjälp
 • Kvinna till Kvinna
 • Svenska Afganistankommittén

  MyRight (t o m 2014)
  PMU (t o m 2014)

 

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />