Öppnandet av High-Level Meeting of the Global Partnership for Effective Development Co-operation

Foto: Skärmdump, livestream

Involvera fler ett av Sveriges mål på högnivåmötet i Mexiko

Uppdaterad: 24 juni 2014

Den 15-16 april hålls ett stort möte kallat Globala Partnerskapet för Effektivt Utvecklingssamarbete i Mexico City. Mötet handlar om hur världens bistånd kan bli mer effektivt och samlar 1 500 politiska ledare, parlamentariker och representanter från civilsamhälle och näringsliv.

Sverige och Sida är på plats i Mexiko  och kommer bland annat diskutera hur näringslivet kan bidra till fattigdomsbekämpning.

Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka svarar på tre frågor:

Vilka frågor driver Sverige och Sida på plats?
Vi driver bland annat frågor om partnerskap och att involvera fler aktörer ur olika sektorer för fattigdomsbekämpning. Hållbar utveckling är också en viktig fråga där vi i Sverige har en hel del erfarenheter att dela med oss av. Jag kommer bland annat att medverka i en session tillsammans med företrädare från Etiopien, Rwanda och H&M som handlar om afrikanska länders möjligheter att på allvar komma in i globala värdekedjor och skapa fler och bättre jobb. Även antikorruption och transparens är prioriterade område för oss under mötet.

Vad har du för förväntningar kring vad mötet ska resultera i?
Jag hoppas att globala partnerskapets möte ska ge en rejäl skjuts framåt åt det globala arbetet för ett effektivare utvecklingssamarbete. Att vi nu i ord och handling visar det vi sa redan på det stora mötet om biståndseffektivitet i sydkoreanska Busan 2011, nämligen att ”business as usual” inte är gott nog om vi ska kunna nå de alltför många fattiga och utsatta människor som annars riskerar att lämnas kvar när andra delar av världen ser stora framsteg.

Kommunikén som deltagarna på mötet förväntas anta blir ett viktigt uttryck för detta, men praktiskt ledarskap och exemplens makt - från såväl regeringar, civilsamhälle och näringsliv - är ännu viktigare.

Nästa år är slutdatum för millenniemålen och nu pågår diskussioner om nya mål som ska sättas upp för fattigdomsbekämpning i framtiden – den så kallade post-2015-agendan. Vad kan besluten på detta möte få för konsekvenser för det arbetet?
Mötet är först och främst en viktig uppföljning på det skifte som skedde på biståndseffektivitetsmötet i Busan mot ett utvecklingssamarbete som inkluderar fler aktörer och breddar ägandet för utvecklingsfrågor bortom traditionella givare och mottagare av bistånd.

I det arbete som pågår med nya utvecklingsmål efter 2015 pratas det ofta om vikten av bättre partnerskap för utveckling och konkreta exempel på vad som fungerar. I Mexiko står just ”hur”-frågorna i centrum och här hoppas vi att både kunna få ta del av andras arbete och visa upp ett svenskt utvecklingssamarbete som ligger långt fram i en internationell jämförelse. Det handlar exempelvis om hur vi jobbar med att bygga långsiktiga relationer som utgår från ländernas olika behov och förutsättningar eller se till att biståndet kan stötta andra investeringar för hållbar utveckling.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />