Development talks

En grönare utvecklingspolitik, men hur?

Uppdaterad: 27 november 2015

När: Onsdag, 16 December, 2015
Tid: 13.00 – 15.15 (registrering och kaffe från 12.30)
Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm (Oasen)

Klimattoppmötet i Paris, nya globala mål med hållbarhet i fokus och en nationell utvecklingspolitik som prioriterar miljö och klimat. Superutvecklingsåret 2015 sätter miljö och klimatfrågorna högt på dagordningen, men vad betyder det egentligen för svenskt utvecklingssamarbete?

Årets sista Development Talks blickar framåt. Ett seminarium som bland annat diskuterar vilken agenda vi har att arbeta mot framöver, med planetens gränser som en förutsättning för en utveckling som leder människor ur fattigdom, och hur miljö och klimat bättre kan genomsyra svenskt bistånd. Vi lyfter fram exempel på hur man genom dialog kan integrera lokala miljöutmaningar i utvecklingsprojekt. Vi tittar även djupare ner i haven och diskuterar nya rön om hur ett fåtal enskilda aktörer kan ha nyckelrollen när det handlar om ett hållbart utnyttjande av naturresurser och ekosystem.

Välkommen!

Eventet är kostnadsfritt. 

Moderator: Susanna Wasielewski Ahlfors, Sida

PROGRAM

12:30 Registrering och kaffe

13:00 Välkommen

13:05 COP 21
Vad tar vi hem från Paris, och hur ser framtidens hållbara utvecklingspolitik ut?
Anna Lindstedt, Sveriges klimatambassadör, 
Sara Gräslund, Sidas representant i den svenska COP21 delegationen.

13:25 Svensk klimatfinansfinansiering
Sverige är en av de största givarna till FN:s Gröna klimatfond, som nu börjat ge ekonomiskt stöd till utvecklingsländer för klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser. Om klimatfinansieringens roll, Sveriges satsning i Gröna fonden och andra instrument samt eventuella synergier mellan Sveriges finansiella stöd och Sidas arbete.
Anders Wallberg, svensk representant i Gröna klimatfondens styrelse och chef för UD:s miljö och klimatenhet.

13:35 Miljö och klimat i svenskt utvecklingssamarbete 
Vilket stöd bidrar bäst till hållbar utveckling och hur ska Sida utveckla metodstöd för att bättre integrera miljö och klimat i sina insatser?
Anders Granlund, verksföreträdare miljö och klimat, Sida

13:50 Utveckling + hållbarhet = sant
En utveckling som tar hänsyn till planetens gränser och möjligheterna att hållbart utnyttja våra naturresurser, hur uppnår man det? Stockholm Resilience Center presenterar ett nytt synsätt på hållbar utveckling.
Line Gordon, Stockholm Resilience Centre

14:10 Maktanalys gav hållbar handlingsplan 
Om hur man kan integrera hållbart resursutnyttjande i projekt på gräsrotsnivå.
Invånarna i Maua i Kenya upplevde inte bara problem med sexuellt våld, hög droganvändning och låg skolnärvaro, de förorenade floderna och skogsavverkningen påverkade också de boendes situation, med vattenbrist och jordskred som följd. Genom Forum Syds analysverktyg ”Rights way forward” har invånarna i Maua tagit fram en handlingsplan för att förbättra situationen. 
Magnus Björk, Forum Syd

14:20 Nyckelaktörer avgör havens framtid
Ett fåtal aktörer kan vara direkt avgörande för hur hållbart vi hanterar jordens resurser. Stockholm Resilience Centre’s rapport om keystone actors visar att det är så få som 13 transnationella bolag som tar upp en stor del av världens fisk och därmed har stor påverkan på de marina ekosystemen. Liknande nyckelaktörer finns inom kött- och spannmålsproduktion. Om en av globaliseringens stora konsekvenser som öppnar upp för nya sätt att tänka och agera kring hållbart utnyttjande av naturens resurser. Hållbart utnyttjande av marina resurser är även ett av de Globala målen för hållbar utveckling där Sveriges regering vill ta särskild lead.
Henrik Österblom, Stockholm Resilience Centre (SRC).

14.30 Paneldiskussion:
Hur kan man involvera olika aktörer till ett hållbart utnyttjande av gemensamma resurser? Vad vinner företag på att ta täten för en hållbar produktion och vilka initiativ finns? Vad är utmaningarna och hur kan biståndet vara med och bidra?
Minna Epps, MSC 
Åsa Ask, Orkla Foods Sverige AB 
Johan Rockström, SRC
Charlotte Petri Gornitzka, Sida 
Sara Winroth, Lindex

15.15 slut


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />