En buss i Burkina Faso på väg mot gränsen till Elfenbenskusten, dit många migranter åker för att säsongsarbeta.

En buss i Burkina Faso på väg mot Elfenbenskusten, dit många migranter åker för att säsongsarbeta.

Foto: Sida/Jenny Björk

DEVELOPMENT TALKS

Migration och utveckling – vad är biståndets roll?

Uppdaterad: 21 april 2017

När: Onsdag 19 april, 2017
Tid: 13.00 – 16.00 (Registrering från 12.30)
Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm (Oasen)

Migration har i alla tider varit en utväg för människor att söka sig ett bättre liv. Den positiva bilden av migration har dock under senare år stått i kontrast till den migrations- och flyktingsituation som EU haft svårt att hantera.

Migration gynnar i bästa fall individen som migrerar, det land man flyttar till och hemlandet. Bättre inkomster gör att migranter skickar hem pengar till familjen, s.k. remitteringar som ger större finansiella flöden än det globala biståndet. Idé- och kunskapsöverföring samt ökade handelskontakter bidrar också till utveckling.

Samtidigt kan migration ha negativa effekter och bidra till att ursprungsländer förlorar värdefull kompetens. Även sociala problem kan uppstå när barn får växa upp utan föräldrar, och med omfattande migration kan främlingsfientlighet tillta.

Agenda 2030 och de Globala målen lyfter vikten av att underlätta en säker och reglerad migration, med respekt för mänskliga rättigheter. Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd slår fast att vi ska bidra till att öka migrationens positiva utvecklingseffekter och minska de negativa effekterna i ursprungsländerna. Men hur gör vi det?

Ska Sverige ge förvaltningsbistånd för att bygga upp myndigheter som reglerar migration i våra samarbetsländer? Kan biståndet bidra till att remitteringar kanaliseras för positiv samhällsutveckling? Ska diasporor som bidrar till återuppbyggnad och utveckling av sina hemländer få särskilt stöd?

Andra viktiga frågor är om biståndet kan skapa alternativ till migration för fattiga människor genom utbildning och jobbskapande, samt öka samhällens motståndskraft mot humanitära kriser.

Välkomna till ett högaktuellt och intressant Development Talks!

Eventet är kostnadsfritt.

Moderator: Susanna Ahlfors, Sida

 

Program

12:30 Registrering

13:00 Migration och utveckling – hur kan Sverige bidra?
Agenda 2030 och policyramverket
Ulrika Modéer, statssekreterare, Utrikesdepartementet

13:25 Globala migrationstrender
Migrationen i siffror, hur ser det ut i världen idag?
Kristof Tamas, kanslichef, Delegationen för migrationsstudier (Delmi)

13:40 Migration ger möjlighet till utveckling
Om remitteringar och kunskapsöverföring, öppningar och utmaningar
Lisa Pelling, migrationsforskare och utredningschef för Arena Idé

14:10 Diasporans bidrag till utveckling
Om arbetet med utbildningsfrågor i Somalia
Abdi-nur M.Isse, ordförande i Bidhaan Institute

14:20 Så kan vi stödja återvändande
Om kyrkans arbete för återvändande i Irak
David Jakobsson, Svenska kyrkans internationella arbete

14.30 Kaffe

14:50 Paneldiskussion och frågor

Nicola Clase, ambassadör för migrations- och flyktingfrågor, Utrikesdepartementet

Jessica Poh-Janrell, policysamordnare jämställdhet och migration, CONCORD

Alice Petrén, migrationskorrespondent, Sveriges Radio

Torbjörn Pettersson, chef för Afrikaavdelningen, Sida

16.00 Slut


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />