Ny forskning: Tydliga samband mellan bistånd och bättre hälsa och utbildning

Foto: ReCom

Development talks

Tydliga samband mellan bistånd och bättre hälsa och utbildning

Uppdaterad: 23 maj 2014

Ett Sida Development Talk om bistånd och sociala sektorer, baserat på ReComs forskning. Onsdagen 13 mars, 09.00 – 15.30. Sida, Valhallavägen 199, Stockholm.

Följ diskussionerna i efterhand på Sidas Bambuserkanal.

 Bistånd till hälsa och utbildning ger resultat. Forskningsprogrammet Research and Communication on Foreign Aid - ReCom - visar att med ett genomsnittlig årligt inflöde av bistånd motsvarande 25 dollar per invånare förlängs barnens skolgång med 0,4 år, den förväntade livslängden ökar med 1,3 år och barndödligheten minskar med sju dödsfall per 1000 födslar. Biståndet bidrar till ekonomisk utveckling och högre produktivitet, men i slutändan handlar det framför allt om att bidra till mänsklig utveckling.

I Afrika söder om Sahara har andelen barn som börjar grundskolan ökat från 58 till 76 procent mellan 1999 och 2010. ReComs forskning visar att biståndet bidragit till den utvecklingen. Satsningarna på hälsa och förebyggande sjukvård, som ofta finansieras med bistånd, ger också resultat. Dödligheten i malaria har minskat med 25 procent och i tuberkulos med hälften sedan 1990. Tillgången till rent dricksvatten har ökat likaså. År 1990 hade 76 procent av världens befolkning rent vatten, år 2010 hela 89 procent.

Forskarna pekar samtidigt också på svagheter i den nuvarande biståndspolitiken och föreslår åtgärder. Detta diskuteras på ReComs resultatmöte om bistånd och sociala sektorer. Under dagen kommer forskare från Indien, Pakistan, Mexiko, Brasilien, Kanada, Storbritannien och Schweiz att lägga fram forskningsresultat som pekar på att biståndet kan ha en helt avgörande betydelse för mänsklig utveckling. Välkomna!

Datum: Onsdagen 13 mars,
Tid: 09.00 – 15.30
Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm
Mötet hålls på engelska.

Anmäl dig här

Lena Ingelstam
Director of Global Cooperation,
Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) 
 
Bob Baulch
Associate Professor of Economics
RMIT University, Vietnam
 
Katharina Michaelowa
Professor
Institute for Political Science (IPZ), University of Zurich, Switzerland
 
Abby Riddell
Associate Consultant, Mokoro Ltd, United Kingdom

Zulfiqar Ahmed Bhutta
Professor and Founding Chair of the Division of Women and Child Health, Aga Khan University, Pakistan 
 
Elizabeth Kristjansson
Associate Professor, School of Psychology,
Faculty of Social Sciences, University of Ottawa, Canada   
 
Armando Barrientos
Professor and Research Director,
Brooks World Poverty Institute, University of Manchester, United Kingdom 
 
Arnab Acharya
Professor, Vice Dean and Executive Director, Centre for Health, Education and Poverty
Jindal School of Governance and Public Policy,
OP Jindal Global University, India 
 
Iara Costa Leite
Research fellow
South-South Cooperation Research and Policy Center
(Articulação SUL), Brasil
 
Miguel Niño-Zarazúa
Research Fellow
UNU-WIDER, Finland 
 
Finn Tarp
Director
UNU-WIDER, Finland.
 
Moderator: Sharon Jåma

ReCom är ett forskningsprogram som koordineras och genomförs av UNU-WIDER som är del av FN-universitetet. Förutom av Sida stöds ReCom också av danska Danida. Uppdraget är att utifrån de svenska och danska regeringarnas prioriteringar för bistånd och utveckling sammanställa existerande forskning och bidra med ny kunskap.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />