Development talks

Markrättigheter

Uppdaterad: 2 juni 2014

Kom och diskutera de senaste trenderna inom markområdet och lyssna till experter från FAO och International Land Coalition.

Launch of Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests

 

Kan frivilliga riktlinjer bidra till ett starkare rättighetsfokus och minskad fattigdom när markresurserna blir alltmer eftertraktade? Spelar riktlinjer någon roll för storskaliga markinvesteringar? Vad kan biståndet bidra med? Kom och diskutera de senaste trenderna inom markområdet och lyssna till experter från FAO och International Land Coalition.

  • När: 18 september
  • Plats: Hörsalen, Sida.

 

Program

09.30-10.00
Coffee

10.00-10.15
Welcome by Sida, Marie Ottosson, Director of International Organisations and
Policy Support

10.15-10.50
Presentation of the Voluntary Guidelines by Paul Munro-Faure, Chief of FAO’s
Land Tenure and Management Unit

10.50-11.05
Comment by Tomas Dahlman, Undersecretary, Swedish Ministry for Rural
Affairs

11.05– 11.30
Sida’s comments to the Voluntary Guidelines, Georg Andrén, Director for
Programme Cooperation

11.30-12.20
Panel discussions on how the Voluntary Guidelines can be put into practice and
what role the donor community can play in this context.

Moderator: Melinda Sundell

In the panel:
Lennart Båge, Ambassador and former President of IFAD;
Michael Taylor, International Land Coalition;
Kajsa Johansson, The Swedish Cooperative Centre;
Paul Munro-Faure, FAO

12.20-12.30 Summing up of conclusions from morning session

Afternoon session:

14.00-16.00
Securing Tenure Rights among the Rural Poor: Challenges and Priorities for Action
Presentations by technical experts from the International Land Coalition followed by an open discussion with
the audience.

Moderator: Lasse Krantz

Efterfrågan på mark och andra naturresurser i utvecklingsländer har ökat de senaste åren. Det beror bland annat på befolkningsökning och klimatpåverkan samt ökat intresse från investerare. Den ökade efterfrågan visar på vikten av att ägande- och nyttjanderätter är säkrade för lokalbefolkningar för att inte förstärka fattigdom och ojämlikhet

Den elfte maj antogs de frivilliga internationella riktlinjerna för en ansvarsfull förvaltning av rätten till mark, fiske och skogsresurser av Kommittén för en tryggad livsmedelsförsörjning. Riktlinjerna har utvecklats under de senaste tre åren i en process där regeringar, organisationer från civilsamhället, ideella organisationer, lantbrukarorganisationer och den privata sektorn har deltagit. Sverige har deltagit aktivt i förhandlingarna av riktlinjerna, genom ett samarbete mellan Landsbygdsdepartementet, UD och Sida.

Välkomna!

Seminariet hålls på engelska. Ingen föranmälan krävs.

Information: Annakarin.Lindberg@sida.se, Program Manager, telefon 08 698 4012


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />