Development Talks

Hur skapar Sida utrymme för innovation?

Uppdaterad: 23 februari 2012

60 år av bistånd har lärt oss att det inte finns några patentmediciner för utveckling. Varierande förutsättningar och varierande mål kräver ofta ett innovativt och flexibelt arbetssätt. Men hur kan Sida bäst skapa utrymme för detta? Och hur bör Sida bidra till att innovation – en av de viktigaste faktorerna för all mänsklig utveckling – kan blomma i utvecklingsländerna?

Seminariet sammanfattades i en nyhetstext; Hearing om innovation ska stödja Sidas arbete .

Sommaren 2010 gav regeringen Sida en ny instruktion som betonar att Sida ska ”skapa utrymme för flexibilitet och innovation” i sin insatshantering. Helt avgörande, för att Sida ska kunna verka i enlighet med vår instruktion, är att våra samarbetsparter ges utrymme för innovation och flexibilitet. Därför är det oerhört angeläget för Sida att lyssna till våra parters erfarenheter och förslag. Och därför bjuder vi nu in representanter för organisationer, myndigheter, forskarsamhälle och näringsliv till ett seminarium för att höra hur Sida bättre kan skapa utrymme för innovation och flexibilitet för partner, men också ta del av goda exempel på hur olika aktörer främjar innovation. Seminariets slutsatser kommer att utgöra en viktig del i Sidas framtida arbetssätt för att främja innovation i biståndet.

Under dagen kommer några forskare att dela med sig av sina erfarenheter kring vilka förutsättningar som bidrar till innovation och vad som skapar innovativa organisationer. Ur programmet:

Bengt Åke Lundwall
en av världens främsta innovationsforskare från Ålborg universitet, talar om Innovation och lärande för utveckling.

Leif Denti
Göteborgs universitet, talar kring sin forskning om Ledarskap för Innovation.

Klas Palm
Mittuniversitetet, forskar om Kreativitet som drivkraft för Innovation och talar om hur man organiserar sig för kreativitet.

Program

8.30-8.55
Kaffe och nätverkande
8.55-9.15
Introduktion Sida
Lena Ingelstam, Avdelsningschef Sida/Global
9.15-10.00
Innovation och lärande för utveckling
Bengt Åke Lundwall, Ålborgs universitet
10.15-11.00
Goda exempel på på hur man kan stimulera innovation Panelpresentationer
11.00-11.30
Reflektioner Gruppdiskussoioner
11.30-12.15
LUNCH
12.15-13.00
Ledarskap och organisation för innovation
Leif Denti, Göteborgs universitet Klas Palm, Mittuniversitetet
13.00-14.30
Hur kan Sida skapa utrymme för innovation och flexibilitet? Reflektioner från Sidas partner, gruppdiskussioner
14.30-15.00
Rekommendationer till Sida

Välkommen att dela med dig av dina erfarenheter och att påverka Sida! Välkommen till en dag i innovationens och flexibilitetens tecken!

Anmäl dig här.

Datum: 9 mars, 2012
Tid: 8.55-15.00 (kaffe serveras från 8.30). Sida bjuder på lunch.
Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm
Anmälan: Deltagande är kostnadsfritt, men för den som anmäler sig och sedan uteblir debiterar vi en administrativ avgift på 400 kronor. Anmäl dig här senast den 5 mars

Lena Ingelstam
Avdelningschef Global

Susanne Wadstein
Avdelningschef Verksamhetsutveckling


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />