Vad innebär Busan för biståndet?

Dokumentation och underlag

Uppdaterad: 23 maj 2014

Från 29 november till 1 december 2011 genomfördes det fjärde högnivåmötet runt biståndseffektivitet i Busan, Sydkorea. Mötet var centralt i att forma ett globalt partnerskap för ett effektivt utvecklingssamarbete. I arbetet för den gemensamma internationella biståndsagendan finns nu framväxande ekonomier med, liksom representanter från näringslivet. Ett stort antal länder har slutit upp kring långtgående åtaganden och en bred samsyn råder kring vikten av att fokusera på resultat.

Inför Busan-mötet hade intressenter möjlighet att presentera förslag till s.k. Building Blocks, ”byggstenar”, vilka var förslag till områden som skulle utgöra föremål för diskussion på politisk nivå i Busan och där mer långtgående åtaganden skulle göras och sedan drivas vidare på frivillig basis. Sverige var pådrivande i framtagandet av byggstenar inom de tre prioriterade områden; resultat; transparens och ansvarsutkrävande; samt näringslivets roll i utveckling.

Sverige, genom Sida, hade även en ledande roll inför Busan i två internationella processer; dels runt sviktande stater och framtagande av New Deal, dels i samordning av civilsamhällets arbete runt biståndseffektivitet inför Busan.

Under Sidas halvdagsseminarium Vad innebär Busan för biståndet? genomfördes även gruppdiskussioner. De fyra områden som diskuterades är även temat för fyra building blocks. Läs den engelska sammanfattningen av gruppdiskussionerna här.

  


    Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

    • tip a friend
    • share
    Tipsa en vän
    " />