Development Talks är en seminarieserie som arrangeras av Sida, ibland tillsammans med partners. Development Talks är ett forum för kunskap och debatt om globalt utvecklingssamarbete. Vi bjuder in biståndsexperter, partners i näringslivet och organisationer samt allmänheten att vara med och diskutera den snabba utvecklingen på området.

Development Talks:

  • Sida och UNDP bjuder in till frukostmöte om den senaste utvecklingen i Myanmar och vilka utmaningar som landet står inför. På mötet kommer ni att få höra mer om UNDP’s program, Country Programme Action plan, som ska stödja demokratiska reformer samt uppmuntra bredare politiskt och ekonomiskt deltagande och engagemang.
  • Diskriminering av hbtq-personer i länder inom det östra partnerskapet är ett stort problem för de mänskliga rättigheterna. Möt aktivister från Georgien, Moldavien, Vitryssland, Ukraina, Armenien och Azerbajdzjan som delar sina utmaningar och visioner för framtiden.
  • På tisdag den 12 november kl 09.00 - 12.00 diskuterar vi bistånd till energisektorn och i synnerhet elektrifiering. Seminariet kommer att webbsändas och kan även ses i efterhand.
  • New production and trading structures offer new opportunities for developing countries. The world’s production structure has become increasingly fragmented. It has progressively been split into different tasks and scattered geographically. The increased importance of these so called global value chains is one of the key features of today’s international trade pattern.
  • Det bilaterala utvecklingssamarbetet med sju länder avslutas i december 2013. Hundratals etablerade relationer formar nu ett kluster av kunskap och kontakter – en plattform för fortsatt samarbete efter biståndet. Välkommen till en dag av erfarenhetsutbyte och nätverkande med fokus på drivkrafter för hållbart samarbete. En dag för att fira resultat av aktörssamverkan!
  • Barnsoldater, sexslavar eller mattknytare. Barnhandeln kan ta sig olika uttryck men utsattheten är densamma. I samband med Världsfattigdomsdagen den 17 oktober arrangerar Sida och UNICEF ett event för att väcka uppmärksamhet kring handeln med barn. Framförallt fokuserar vi på vad som kan göras för att motarbeta trafficking av barn.
  • Välkommen till ett Development Talk som kommer att handla om hur så kallade Community Development Enterprises kan bidra till bättre vatten och sanitet, infrastruktur och skydd för människor som flyttar in till världens växande städer.
  • Välkommen att anmäla dig till ett seminarium den 16 september på Sida i Stockholm där vi diskuterar mäns och pojkars medverkan i jämställdhetsarbetet.
  • Millenniemålspanelen har just överlämnat sin rapport till FN:s Generalsekreterare.
  • Forskningsprogrammet ReCom har samlat forskare för att gå igenom hur biståndet borde anpassas för att beakta klimat- och miljöfrågorna. Den fjärde juni presenteras deras förslag på Sida.

Visar 41 av 50 av totalt 51