Afghanistan: För tio år sedan gick bara två procent av flickorna i skolan.

Foto: Sandra Calligaro

Development talks

Brister i utbildning och lärande hindrar utveckling

Uppdaterad: 21 november 2014

Lansering av Education for All Global Monitoring Report 2013/14. Seminariet webbsändes och finns att se i efterhand på länk i texten.

Se webbsändningen  i efterhand.

Stora framsteg har gjorts för att få in fler barn i skolan - globalt är det idag nio av tio barn som börjar grundskolan. Men motsvarande framsteg har inte gjorts för att förbättra likvärdighet och kvalitet i utbildningen och inlärningsresultaten. Det saknas 1,6 miljoner lärare för att nå målet om grundskoleutbildning för alla och 250 miljoner barn i grundskoleålder saknar grundläggande kunskaper i att läsa, skriva och räkna. Framsteg inom läs- och skrivkunnighet för vuxna har dessutom släpat efter. Unesco menar att vi står inför en global lärandekris om inte brister i utbildningskvalitet och utbildningssystem åtgärdas.

Sida, Svenska Unescorådet och Lärarförbundet bjuder in till lansering av Education for All Global Monitoring Report (GMR) 2013/14. Årets rapport visar varför utbildning är centralt för utveckling i en föränderlig värld. Den visar hur investeringar i lärare och andra reformer som stärker lärande och utbildningskvalitet, leder till långsiktiga förbättringar för människor och samhällen. Årets GMR presenterar data som visar att kvalitativ utbildning bidrar till förbättrad hälsa, ekonomisk tillväxt, produktivitet och ökade individuella inkomster – och att länkarna mellan utbildning och andra utvecklingsmål stärks avsevärt om lärande används som mått snarare än tillgång till och deltagande i utbildning.

Välkommen till en spännande förmiddag med presentation av den senaste globala kunskapen om utbildning och lärande, utbildnings roll för utveckling, debatt kring inlärningsresultat, kunskapsmätningar och lärares förutsättningar i olika länder.

Seminariet webbsänds och går att följa live.

När: Onsdag 5 februari
Tid: 09.00 - 11.30 (Registrering från kl 08.40)
Plats: Hörsalen, Sida, Valhallavägen 199, Stockholm

Registrera dig senast 31 januari
Fri entré

Moderator: Sharon Jåma

Program

08.40 Registrering
09:00 Inledning
09:10 Presentation Global Monitoring Report 2013/14 Catherine Jere, Unesco Global Monitoring Report Team, Paris
09:45 Paneldiskussion 1: Lärande – vad mäts, vad premieras, vad har millenniemålen betytt för uppföljning och utveckling av lärande i skolan? Och vad betyder utbildning och kunskap för uppfyllandet av övriga utvecklingsmål? Dennis Sinyolo, senior officer, Education International Ulf Fredriksson, docent, Avdelningen för internationell och jämförande pedagogik, Stockholms universitet
10:15 Frågestund och kaffe
10:40 Paneldiskussion 2: Lärare - Globala utmaningar, reformer, lärares förutsättningar och arbetssituation i olika länder Anna-Karin Johansson, generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén Leah Kasaji, lärare och aktiv i zambiska lärarförbundet ZNUT, Zambia Peo Olsson, SO-lärare, Dahlstjernska gymnasiet, Mellerud
11:15 Slutreflektion Tomas Selin, gymnasielärarstudent i samhällskunskap och engelska på Stockholms universitet
11.30 Seminariet avslutas. Möjligheter till mingel och gemensam lunch (på egen bekostnad)
Seminariet kommer delvis vara på engelska.

Fördjupning för specialintresserade
13.00-15.00 Utbildning, millenniemål och framtida utvecklingsmål

Under eftermiddagen arrangeras ett separat seminarium där vi diskuteras hur framsteg inom utbildning påverkat utvecklingen inom hälsa, inkomster och andra utvecklingsmål, samt utbildningens plats i de utvecklingsmål som ersätter millenniemålen.

Du kan anmäla dig till för- och/eller eftermiddagspasset.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />