Development Talks

Foto: Johan Bergqvist

Development talks

En förändringsagenda för framtiden

Uppdaterad: 21 november 2014

Millenniemålspanelen har just överlämnat sin rapport till FN:s Generalsekreterare.

Biståndsminister Gunilla Carlsson som deltagit i panelens arbete, delger oss dess resultat den 4 juni. UD, Sida och intressentgrupper är engagerade i arbetet med att formulera en ny utvecklingsagenda och medverkar också i detta seminarium.
Danmarks utvecklingsminister Christian Bach Friis talar om hur post 2015-arbetet tas vidare i EU och FN.

Datum: 4 juni 2013
Tid: 11.30 - 13.00
Plats: Sida, Oasen Valhallavägen 199 Stockholm

Anmäl dig här

Preliminärt program:
11.30 – 11.35 Välkommen! Sidas GD Charlotte Petri Gornitzka som också modererar.
11.35 – 12.00 Millenniemålspanelens slutsatser, svenska prioriteringar och vägen framåt. Biståndsminister Gunilla Carlsson.
12.00 – 12.10 Hur tas post-2015-processen vidare i EU och FN?
Danmarks utvecklingsminister Christian Friis Bach. 
12.10 – 12.35 Intressentgrupperna kommenterar:
Gunilla Elsässer, civilsamhällets styrgrupp för Beyond 2015 under samordning av CONCORD Sverige.
Stina Billinger, hållbarhetschef, SPP.
Erik Lindblad, Projektledare för Post-2015 på LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer. 
12.35 – 12.55 Respons från Biståndsministern samt frågor från publiken.
12.55 – 13.00 Sidas GD Charlotte Petri Gornitzka summerar.  

Varmt välkomna!


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />