reCom 4 juni 2013

Foto: UN Photo

Development talks

Nya krav på biståndet när miljöproblemen ökar

Uppdaterad: 21 november 2014

Forskningsprogrammet ReCom har samlat forskare för att gå igenom hur biståndet borde anpassas för att beakta klimat- och miljöfrågorna. Den fjärde juni presenteras deras förslag på Sida.

Klimatförändringen och miljöproblemen kan på ett avgörande sätt förändra livsvillkoren för världens fattiga som är illa rustade för att möta framtidens prövningar. Inom forskningsprogrammet ReCom - Research and Communication on Foreign Aid har internationella forskare samlats för att gå igenom hur biståndet borde anpassas till klimatutmaningen.

En slutsats är att det blir ännu viktigare att hjälpa världens fattiga öka sin kapacitet att hantera klimat- och miljöfrågor, samt också att stödja institutionsbyggandet så att utsatta länder inte bara förmår möta problemen, men också dra nytta av förändringar.

Biståndet har på senare år blivit ”grönare”, dvs omformats för att beakta klimat- och miljöfrågorna. Samtidigt ligger utmaningarna på en global nivå och därför krävs internationella insatser och samordning, medan verkligheten är att biståndet trots alla tal om motsatsen blir alltmer bilateralt och fragmenterat.

Majoriteten av de fattiga lever i medelinkomstländer. Av världens 1,3 miljarder fattiga finns nu bara en av fyra i ett låginkomstland.

Forskarna anser att det behövs en översyn av biståndssystemet. På seminariet presenteras deras förslag till hur biståndet kan bli mer effektivt både när det handlar om att bearbeta fattigdomen såväl som att möta klimatutmaningen. Slutsatserna kommenteras av nordiska ministrar och afrikanska beslutsfattare.

Datum: Tisdagen 4 juni
Tid: 14.00 - 16.00
Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm

Mötet hålls på engelska.
Det föregås av ett expertmöte, vilket också äger rum på Sida.
Intresserade sakkunniga är välkomna att även delta på detta -  vänligen se mer information på 
UNU-Widers webbplats.

 Aid and Our Changing Environment

14:00-14:05 Öppningsord
Charlotte Petri Gornitzka, Sida och Finn Tarp, UNU-WIDER

14:05-14:45 “Aid and environment: where are we heading?”
Finn Tarp, UNU-WIDER
Channing Arndt, Copenhagen University

Diskussion:
Wisdom Akpalu, State University of New York
Yannick Glemarec, UN Multi-Donor Trust Funds

14:45-15:45 Paneldiskussion: “Aid and the environment: politics, policies and priorities”.
Gunilla Carlsson, Minister for International Development Cooperation, Sweden
Christian Friis Bach, Danish Ministry of Foreign Affairs 
Stephen Nana Ato Arthur, Member of Parliament, Ghana
Fundi Tshazibana, National Treasury, South Africa
15:45-16:00 Avslutning
Charlotte Petri Gornitzka, Sida

16:00 Mingel

Moderator: Sharon Jåma Hofvandeer

Välkommen!

 

Mötet kommer att webbsändas och även visas senare i Kunskapskanalen.

ReCom  är ett forskningsprogram som koordineras och genomförs av UNU-WIDER som är del av FN-universitetet. Förutom av Sida stöds ReCom också av danska Danida. Uppdraget är att utifrån de svenska och danska regeringarnas prioriteringar för bistånd och utveckling sammanställa existerande forskning och bidra med ny kunskap.

 

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />