Development talks

Ny strategi för Världsbanken

Uppdaterad: 21 november 2014

Världsbankens chefekonom professor Kaushik Basu kommer till Sida för att prata på temat: “The World Bank Group's Twin Poverty Goals and the Implications for Policy”.

När: Onsdag 4 december
Tid: 14.00 - 15.20
Plats: Hörsalen, Sida, Valhallavägen 199, Stockholm
Registrera dig här  senast 3 december

Fri entré

På Världsbankens årsmöte i oktober antogs en ny strategi som ska vägleda arbetet framöver. De två nya huvudmålen som alla insatser på sikt ska bidra till är:

  1. Utrota den extrema fattigdomen i världen till 2030
  2. Främja delat välstånd genom att verka för att de 40 procent fattigaste i världen får bättre inkomster

Världsbankens chefekonom professor Kaushik Basu kommer till Sida för att prata på temat: “The World Bank Group's Twin Poverty Goals and the Implications for Policy” .

I den nya strategin betonas att de olika grenarna inom Världsbanksgruppen ska verka som en, vilket förväntas leda till bättre kunskapsutbyte och ökad effektivitet. Utvecklingslösningar ska i högre grad baseras på kunskap om vad som fungerar och hur det bäst kan levereras.

För att möta de nya utmaningarna ska en större organisationsreform göras inom Världsbanksgruppen.

I strategin framhålls också att en anpassning kommer att göras när de nya utvecklingsmålen ”Post-2015” har definierats.

Välkommen!

Program

14.00 “The World Bank Group's Twin Poverty Goals and the Implications for Policy”, Kaushik Basu, Senior Vice President och Chefekonom, Världsbanken

14.40 Paneldiskussion

  • Kaushik Basu, Senior Vice President och Chefekonom, Världsbanken
  • Torbjörn Becker, VD Östekonomiska Institutet vid Handelshögskolan i Stockholm, samt ledamot i Sidas styrelse
  • Jörgen Frotzler, chef Gruppen för multilaterala utvecklingsbanker, Utrikesdepartementet
  • Sven Olander, utvecklingsanalytiker, Sida

15.20 Slut

Moderator: Ann Stödberg, Världsbankssamordnare, Sida

Kaushik Basu är Världsbankens chefekonom sedan oktober 2012. Han är för närvarande tjänstledig från en professur i internationell ekonomi på Cornell University i USA. På Cornell har han också varit chef för universitetets Center för analytisk ekonomi och lett Programmet för komparativ ekonomisk utveckling.

Innan han blev Världsbankens chefekonom var Kaushik Basu den indiska regeringens främste ekonomiske rådgivare. Tidigare var Basu professor i nationalekonomi vid Delhi School of Economics, där han 1992 grundade Centrum för utvecklingsekonomi i Delhi och blev dess första chef.

Basu doktorerade på London School of Economics och han har varit verksam främst inom utvecklingsekonomi, välfärdsekonomi, industriell organisation och offentlig ekonomi. Han har publicerat ett flertal böcker och artiklar, varav den senaste boken heter


 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />