Sida i medierna - Juli

Uppdaterad: 1 juli 2016

 • 2016-07-31

  Det minskade antalet flyktingar till Sverige kan öka biståndet, skriver Svenska Dagbladet. Men trots att detta var känt i början av året kommer det troligen inte att ge någon effekt på biståndet i ...

 • 2016-07-30

  Den kraftiga minskningen av antalet flyktingar och migranter som tar sig till Sverige innebär troligen att regeringen behöver ta flera miljarder mindre från biståndsbudgeten än vad som var ...

 • 2016-07-28

  14-åriga Richard Duku är en av dem som flytt över gränsen från Sydsudan. Han har inget framtidshopp kvar efter allt han har gått igenom. - Situationen hemma är spänd. Jag flydde till Uganda med min ...

 • 2016-07-27

  Sida sänker kravet på egeninsats från biståndsorganisationer. Det kan innebära viss lättnad för en del kristna biståndsgivare, men möjligen också en svag minskning av det totala kristna ...

 • 2016-07-26

  Att Vänsterpartiet ger pengar till antidemokratiska partier är inte skäl att svskaffa det partianknutna biståndet.

 • 2016-07-26

  Till vardags är Urban Sjöström biståndschef för Sida på svenska ambassaden i Nairobi - och ansvarar över biståndet till Somalia. Nu byter han tillfälligt Östafrika mot byn Lunger mellan Örebro och ...

 • 2016-07-24

  Riksrevisionen har tagit pengar från biståndsbudgeten för att betala tidigare riksrevisorers pensioner, visar DN:s granskning.

 • 2016-07-24

  Opinion Kommunistpartier med hammare och skära i loggan och våldsam revolution i partiprogrammet får bistånd av Vänsterpartiet.

 • 2016-07-23

  Världen Den polska multimiljonären greps i ett lyxhus på Ibiza i tisdags. Han är misstänkt ledare för en liga som bland annat ska ha smugglat vapen till det krigshärjade ...

 • 2016-07-22

  G öteborgspostens ledarskribent Håkan Boström följer i artikeln Avskaffa det partianknutna biståndet (GP 22/7) upp ledarsidans avslöjande i torsdags att Vänsterpartiets biståndsstiftelse slussat svenska biståndskronor till kommunistpartier ...

 • 2016-07-21

  Alla Väljare Sida är myndigheten som bestämmer vilken hjälp Sverige ska ge till fattiga länder. Foto: Vilhelm Stokstad/TT Varför Lyssna Alla Väljare har fått en fråga från läsaren ...

 • 2016-07-21

  Pressmeddelande Jul 21, 2016 11:38 CEST Plan International stöttar drabbade barn och deras familjer med bland annat utbildningsinsatser, vatten, sanitet, nutrition och skydd mot mot ...

 • 2016-07-21

  Utvecklingssamarbete ska bygga på kunskap om vad som fungerar för att förbättra levnadsvillkoren för fattiga människor. Det följs upp och utvärderas löpande av exempelvis Sida och lokala ...

 • 2016-07-21

  T rots att nära tre decennier gått sedan Berlinmurens fall slussas svenska biståndskronor till kommunistpartier med våld och väpnad revolution på ...

 • 2016-07-21

  Replik på We Effects debattinlägg "Satsa på jordbruket för att minska fattigdom och svält", publicerat i Kuriren den 18 juli. Sidas arbete för ett långsiktigt hållbart jordbruk utgår från att vi ser till hela ...

 • 2016-07-20

  Ledare Hudiksvallsläkaren Fikru Maru får fortsätta vänta på sin dom i Etiopien. I ett allt för igenkänt mönster så sköts domen upp...igen.

 • 2016-07-18

  Det är oroväckande att Sida i sitt underlag till ny regional politik för Afrika söder om Sahara bara nämner jordbrukets roll en gång. Sverige bör satsa kraftfullt, tveklöst och tydligt på just ...

 • 2016-07-18

  50 miljoner människor i Afrika söder om Sahara hotas av svält innan året är slut. Om mer bistånd gick till jordbruken skulle fattigdomen och hungern kunna bekämpas mycket mer ...

 • 2016-07-18

  New policy brief by Anders Olofsgård, Deputy Director at the Stockholm Institute of Transition Economics (SITE), and Associate Professor at the Stockholm School of Economics (SSE), and Evelina Bonnier, ...

 • 2016-07-15

  Den 14 juli blev Liberia medlem i WTO och därmed även det åttonde minst utvecklade landet (MUL) att gå med i WTO sedan organisationen bildades.

 • 2016-07-14

  Korruptionen i Kambodja fanns långt innan biståndet var påtänkt, men inflödet av biståndsmedel påverkar korruptionen och dess effekter. Kortsiktighet och bristande förståelse för maktrelationer gör att biståndet blir en bidragande ...

 • 2016-07-14

  Amerikansk inresekontroll kan komma att genomföras på Arlanda och snart kan det bli förbjudet att mata vilda djur som inte hålls inhägnade. Det var några av nyheterna som presenterades på regeringens andra sommarfika på ...

 • 2016-07-14

  Astrid Boork har ägnat en stor del av sitt liv åt att hjälpa människor i Tanzania. På torsdag fyller hon 80 år, men arbetet stannar inte av för det. Redan som ung visste Astrid Boork att hon ville göra något för människorna i ...

 • 2016-07-14

  Regeringen har gett Sida i uppdrag att ta fram underlag till en ny strategi för det humanitära biståndet. Det var en av nyheterna som presenterades under Regeringens pressträff i ...

 • 2016-07-14

  Sida har idag fått i uppdrag av regeringen att inkomma med ett underlag inför utarbetandet av en ny och uppdaterad strategi för Sveriges humanitära bistånd genom ...

 • 2016-07-14

  Sidas arbete för ett långsiktigt hållbart jordbruk utgår från att vi ser till hela värdekedjan. Vi har gått från att stödja produktion av råvaror till att också satsa på förädling och möjligheterna att sälja dem vidare på olika ...

 • 2016-07-14

  Den svenska linjen måste vara att bekämpa smittspridning inom prostitution genom att bekämpa just prostitution, säger Clara Berglund från Sveriges Kvinnolobby. (Personerna på bilden har ingenting med artikeln att göra.) Foto: Darryl ...

 • 2016-07-12

  Replik. Tre fjärdedelar av befolkningen i Afrika söder om Sahara är beroende av, och har sin sysselsättning i, jordbrukssektorn. Stora satsningar måste göras på ett lönsamt, produktivt och hållbart ...

 • 2016-07-12

  Insändare Kommentar till Linnea Lindblads ledare Alla "svenska värderingar" har kommit från utlandet: Det förekommer att tidningarna missar att kolla insändare att de är seriösa. Men att man i GD släpper in en sådan på ledarsidan är ...

 • 2016-07-08

  - Det känns jätteroligt och spännande - och stort! Det säger Sidas nuvarande generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka som den 8 juli utsågs till ny ordförande för OECD:s biståndskommitté ...

 • 2016-07-08

  Sidas generaldirektör har utsetts till ny ordförande för OECD:s biståndskommitté. En seger för Sverige, enligt biståndsminister Isabella Lövin.

 • 2016-07-08

  Sidas generaldirektör har utsetts till ny ordförande för OECD:s biståndskommitté. En seger för Sverige, enligt biståndsminister Isabella Lövin.

 • 2016-07-08

  Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Sida, har utsetts till ny ordförande för DAC, OECD:s biståndskommitté.

 • 2016-07-08

  Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Sida, har utsetts till ny ordförande för DAC, OECD:s biståndskommitté.

 • 2016-07-08

  Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Sida, har utsetts till ny ordförande för DAC, OECD:s biståndskommitté.

 • 2016-07-08

  Det svenska biståndet kartläggs och Vattenfalls brunkol eldar på debatten om klimatansvar och utsläppsrätter.

 • 2016-07-08

  50 miljoner människor i Afrika söder om Sahara hotas av svält innan året är slut. Om mer bistånd gick till jordbruken skulle fattigdomen och hungern kunna bekämpas mycket mer ...

 • 2016-07-07

  Replik. Sidas arbete för ett långsiktigt hållbart jordbruk utgår från att vi ser till hela värdekedjan. Vi har gått från att stödja produktion av råvaror till att också satsa på förädling och möjligheterna att sälja dem vidare på olika ...

 • 2016-07-06

  D et tog nio år, kostade över hundra miljoner kronor och resulterade i en lunta fyra gånger tjockare än Tolstojs Krig och Fred. Innehållet är politisk ...

 • 2016-07-06

  Den svenska biståndsorganisationen Forum Syd tvingas betala tillbaka 1,9 miljoner kronor till Sida - på grund av att den ekonomiska redovisningen brister på deras kontor i ...

 • 2016-07-06

  Den svenska biståndsorganisationen Forum Syd tvingas betala tillbaka 1,9 miljoner kronor till Sida - på grund av att den ekonomiska redovisningen brister på deras kontor i ...

 • 2016-07-06

  Den svenska biståndsorganisationen Forum Syd tvingas betala tillbaka 1,9 miljoner kronor till Sida - på grund av att den ekonomiska redovisningen brister på deras kontor i ...

 • 2016-07-06

  Pressmeddelande Jul 06, 2016 16:46 CEST Vid en granskning av arbetet vid Forum Syds kontor i Tanzania har biståndsmyndigheten Sida funnit flera brister i ...

 • 2016-07-06

  Pressmeddelande Jul 06, 2016 07:30 CEST Elias Arnestrand, tjänsteansvarig Trafiklab - Årets Mälardarling 2016 Årets Märlardarling har genom att släppa loss trafikdata och göra den tillgänglig för fristående utvecklare bäddat för ...

 • 2016-07-04

  Svar på skriftlig fråga 2015/16:1383 Utrikesminister Margot Wallström (S) Från Birgitta Ohlsson (L) Besvaras av Utrikesminister Margot Wallström (S) Hela dokumentet al-Qaida i Jemen ...

 • 2016-07-04

  Almedalsveckan är igång. Men står den stora, samhällspolitiska festveckan i pausläge efter supervalåret 2014 och toppnoteringen med 1 645 deltagande arrangörer 2015? Inte alls, menar ...

 • 2016-07-04

  Välkommen till Riksantikvarieämbetets seminarier på Almedalsveckan under rubrikerna Kulturarv under attack och Illegal handel med kulturföremål - hur stort är problemet?",torsdagen den 7 juli med start 14.30 i Hörsalen på Donners ...

 • 2016-07-04

  50 miljoner människor i Afrika söder om Sahara hotas av svält innan året är slut. Om mer bistånd gick till jordbruken skulle fattigdomen och hungern kunna bekämpas mycket mer ...

 • 2016-07-03

  Hon föddes i Iran och kom till USA som 16-åring. Nu är Azita Raji USA:s första kvinnliga ambassadör i Stockholm.

 • 2016-07-03

  Insamlingsorganisationen Emmaus Fredriksdal i Skåne ska ta fram en mobil-app för hållbar konsumtion. Utvecklingen sker med stöd från biståndsmyndigheten Sidas konto för information kring FN:s globala ...

 • 2016-07-03

  En majoritet av svenska folket känner inte till de nya FN-målen för global utveckling, visar en färsk undersökning. Nu storsatsar biståndsmyndigheten Sida under politikerveckan i Visby för att öka ...

 • 2016-07-02

  SWEDESD har skickat in förslag till regeringen om hur policyarbetet med hållbarhetsmålen om utbildning och lärande för hållbar utveckling bör bedrivas i ...

 • 2016-07-02

  50 miljoner människor i Afrika söder om Sahara hotas av svält innan året är slut. Om mer bistånd gick till jordbruken skulle fattigdomen och hungern kunna bekämpas mycket mer ...

 • 2016-07-01

  Lunds universitets och BTH:s förre rektor, Per Eriksson, blir ny vicerektor för forskning vid Högskolan Kristianstad.

 • 2016-07-01

  Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) har kartlagt vilka statliga aktörer som beslutar om vilka medel inom det svenska biståndet. Kartläggningen visar att biståndsbudgetens storlek varierar stort, ibland under samma ...

 • 2016-07-01

  Nu är Johan Röjler och Peter Knoblach i mål efter att ha sprungit hela Bergslagsleden på fyra dygn. Löptiden hamnade på drygt 85 timmar totalt.

 • 2016-07-01

  Pressmeddelande Jul 01, 2016 07:30 CEST Mälardalsrådet i Almedalen den 6 juli Hur hänger vårt infrastruktursystem ihop med företagens möjligheter till internationell ...


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />