En hög med dagstidningar.

En hög med dagstidningar

Foto: Helena Landstedt

Sida i medierna - Februari

Uppdaterad: 23 maj 2014

 • 2013-02-28

  Sverige måste prioritera hårdare för att vårt bistånd ska kunna göra maximal nytta och göra skillnad. De uppdrag vi nu fått från...

  sida.se
 • 2013-02-28

  Borås står värd för en FN-konferens i september. 150 personer från hela världen kommer till Borås för att prata kretslopp och...

  Borås Tidning
 • 2013-02-28

  SEI utbildar sex personer här i Sverige som i sin tur kommer att utbilda 500 personer väl tillbaka i Vietnam. Som en del i utbildningen...

  ekolantbruk.se
 • 2013-02-27

  Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida, skriver i en debattartikel att regeringen under en lång tid har sagt att biståndet...

  Svenska Dagbladet
 • 2013-02-27

  Att reformera det svenska biståndet, eller ens förändra det, verkar vara ett Sisyfos-arbete. Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) har...

  nt.se
 • 2013-02-27

  Sida hjälper läkemedelsföretaget Bayer HealthCare att halvera priserna på p-stavar. Den privata konsumtionen ska stimuleras för att fler...

  svd.se
 • 2013-02-26

  Sverige måste prioritera hårdare för att vårt bistånd ska kunna göra maximal nytta och göra skillnad. De uppdrag vi nu fått från...

  svd.se
 • 2013-02-26

  Marianne Jonsson blev medlem i Gambiagrupperna 1982 då hon och andra lärare blev tillfrågade om de ville delta i sponsringen av ett...

  VLT
 • 2013-02-26

  I TV4 Play fr.o.m: Gratis: Mer än 30 dagar till Om programmet: Senaste nytt från TV4:s lokala station. Tillgänglig (antal dagar efter...

  tv4play.se
 • 2013-02-25

  Av alla sökande var det tre elever från nian som valdes ut att åka med på kommunens biståndsresa till Tanzania. Den sista februari är det...

  ekuriren.se
 • 2013-02-25

  Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) vill effektivisera biståndet och föreslår att Östergötland blir en testregion. Idag besökte hon...

  sverigesradio.se
 • 2013-02-25

  För att påskynda förändringarna har regeringen tillsatt en granskande expertgrupp, ledd av Lars Heikensten, vd i Nobelstiftelsen och...

  svd.se
 • 2013-02-23

  Genom en ny metod för att odla ris ska skördarna kunna fördubblas. Detta väcker hopp om att kunna mätta de hungrande genom att använda...

  Sydsvenskan
 • 2013-02-22

  Fyra Sidastödda organisationer, så kallade think tanks, är bland de bästa i världen enligt University of Pennsylvanias årliga ranking....

  sida.se
 • 2013-02-22

  SträngnäsKlart med nya biståndspengar till utbildningsprojekt.…att få en bild av massajflickornas vardag och hur man på sikt skulle kunna...

  ekuriren.se
 • 2013-02-21

  Vid FN:s uppföljningsmöte för 2010 konstaterades att Milleniemål 5, att förbättra mödrahälsan och minska mödradödligheten, är det...

  pmu.se
 • 2013-02-21

  Läget i världen är inte så illa som många tror. Nu lanserar Svenska FN-förbundet och Världskoll.se den kostnadsfria mobilappen Världskoll...

  fn.se
 • 2013-02-21

  I budgetunderlaget till regeringen, som konsistoriet behandlade idag, efterlyser Uppsala universitet satsningar inom både utbildning och...

  uppsala.zitiz.se
 • 2013-02-20

  Huddinge deltar från och med i år i ett projekt tillsammans med fyra turkiska kommuner: Tarsus, Manisa, Sisli och Çorum. Huvudfokus för...

  huddinge.se
 • 2013-02-20

  Mjukvara, framtagen av och för den lokala marknaden i utvecklingsländer är viktigt för landets utveckling menar Torbjörn Fredriksson,...

  sida.se
 • 2013-02-20

  I ett utkast till budget för 2014-2016 föreslår biståndsmyndigheten Sida att Sverige ska fasa ut biståndet till Colombia, Bolivia och...

  sida.se
 • 2013-02-20

  Regeringen arbetar aktivt för att minska utsläpp och bildning av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar. Arbetet kompletterar...

  regeringen.se
 • 2013-02-20

  Sedan två veckor tillbaka har svenska ammunitionsröjare varit på plats och röjt undan diverse sprängmedel i Mali. Röjarna kommer...

  Göteborgs-Posten
 • 2013-02-20

  Swedesd - The Swedish international centre of education for sustainable development - kommer vid samgåendet med Högskolan på Gotland i...

  uu.se
 • 2013-02-19

  En Örebroforskare har fått runt tre Mkr till en undersökning som granskar ett Sidaprojekt om jordbruk i Kenya. Tillsammans med tre...

  Nerikes Allehanda
 • 2013-02-19

  Det är inte särskilt många elever som får sin praktik förlagd utomlands, men studerar man på Tingvallagymnasiets program, Handel- och...

  nwt.se
 • 2013-02-19

  Johan Eriksson och Filip Schützer från Tingvallagymnasiet kommer utföra sin praktik i Dubai inom turismbranschen. Tingvallagymnasiet...

  Nya Wermlands-Tidningen
 • 2013-02-18

  En Örebroforskare har fått nära tre miljoner kronor att tillsammans med tre doktorander granska resultatet av ett Sidaprojekt om jordbruk...

  na.se
 • 2013-02-18

  Nu har forskare vid Handelshögskolan på Örebro universitet fått 2,9 miljoner kronor till ett tvåårigt projekt för att se vilka effekter...

  sverigesradio.se
 • 2013-02-18

  Sverige ska stödja ett hälsoprojekt i Uganda där hälsokuponger skall ge fattiga kvinnor tillgång till vård i samband med graviditet och...

  sida.se
 • 2013-02-17

  Enligt Christopher Kullenberg, forskare i vetenskapsteori på Göteborgs universitet, har begreppet ’hacker’ blivit mainstream. Hackern har...

  Sydsvenskan
 • 2013-02-15

  Sverige bör förtydliga kritiken mot Vietnam i bilaterala samtal. Det anser Fredrik Malm (FP) i utrikesutskottet, som reagerar starkt på...

  svd.se
 • 2013-02-15

  Anders Nordström är världens första ambassadör för global hälsa. Han jobbar för biståndsminister Gunilla Carlsson på...

  Västerbottens-Kuriren
 • 2013-02-15

  Västerås har beviljats stöd till ett treårigt biståndsprojekt inom miljöområdet.…Samarbetet med Gaborone i Botswana ska ge dess invånare...

  vasteras.se
 • 2013-02-14

  I TV4 Play fr.o.m: Gratis: Mer än 30 dagar till Om programmet: Senaste nytt från TV4Nyheterna. Tillgänglig (antal dagar efter...

  tv4play.se
 • 2013-02-14

  Anmälan av biståndsministerns hantering av Utrikesdepartementets egna biståndsmedel…att uppföljningen är svag. [1] Trots de allvarliga...

  riksdagen.se
 • 2013-02-14

  Det finns många sätt på vilket man kan påverka framtiden för Afrika. DI Dimensions expertpanel har fått i uppdrag att titta på vilka...

  Dagens Industri
 • 2013-02-14

  Utrikesdepartementet hanterar bistånds- och utvecklingsfrågorna under biståndsminister Gunilla Carlsson (M). Det är ungefär 11 miljarder...

  bltsydostran.se
 • 2013-02-14

  Irakierna vill ha stöd och råd för att bygga upp sin sociala omvårdnad, men några föreläsningar om svensk socialvård blir det inte. -...

  direktpress.se
 • 2013-02-13

  Sverige har som ambition att fylla FN:s så kallade enprocentsmål, att en procent av BNP ska gå till bistånd, vilket betyder ca 30 mdr kr...

  Dagens Nyheter
 • 2013-02-13

  I Afghanistan nekas kvinnor ofta vård om det inte finns någon kvinnlig vårdpersonal. För att förändra detta har Svenska och Norska...

  sida.se
 • 2013-02-13

  Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson Bodil Ceballos KU-anmäler utrikesdepartementets hantering av biståndsmedel. - De skärpta krav...

  sida.se
 • 2013-02-12

  Borlänge I mitten av april packar åtta elever på Hushagsgymnasiet sina väskor för en resa som få skolungdomar har möjlighet att göra. De...

  dt.se
 • 2013-02-12

  Västerbottens läns landsting har fått 275 000 kronor i planeringspengar från Internationellt Center för Lokal Demokrati. Målet med...

  vll.se
 • 2013-02-12

  Rätten att äga mark och byggnader gör det möjligt för människor att investera i jordbruk och affärsverksamheter, vilket bidrar till...

  sida.se
 • 2013-02-12

  Sida jobbar tillsammans med Löfbergs i ett projekt för att nå ut med kunskap till 3 000 kaffebönder runt världen. 2016 ska Löfbergs kaffe...

  Nya Wermlands-Tidningen
 • 2013-02-11

  Svenska Afghanistankommittén, som länge arbetat med barnmorskeutbildningar i landet, har nu även öppnat en skola för sjuksköterskor. I...

  vardforbundet.se
 • 2013-02-11

  Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Sida, och Maria Åberg, generalsekreterare i ICLD, skriver i en debattartikel att Sida har...

  Falu Kuriren
 • 2013-02-10

  Forshaga kommun ska samarbeta med staden Yogyakarta i Indonesien för att utveckla demokratin och stärka rättigheterna för barn och...

  sverigesradio.se
 • 2013-02-09

  Sida har fått tillbaka drygt 24 Mkr i bistånd från Uganda. Det handlar om pengar som förskingrats av höga ugandiska regeringstjänstemän....

  Smålandsposten
 • 2013-02-08

  Tolvhundra kvadratmeter second hand i Leksand blir snart verkligt. Pingstförsamlingen har tillsammans med PMU öppnat verksamhet i...

  Falu Kuriren
 • 2013-02-08

  I konflikternas Syrien tvingas sjukvården under jorden eftersom vårdpersonal och patienter lever under hotet av regimens attackflyg....

  Dagens Nyheter
 • 2013-02-08
  pitea-tidningen.se
 • 2013-02-08
  svd.se
 • 2013-02-07

  I en ledare ställer sig Susanna Birgersson kritisk mot att tidningen Arbetsmarknaden avvecklas i förmån mot nya publikationen ’På...

  Dagens Nyheter
 • 2013-02-07

  Gävle Gävle kommun får SIDA-pengar för att fortsätta sitt biståndsprojekt i Buffalo City, Sydafrika. Den här gången handlar det bland...

  gd.se
 • 2013-02-07

  Gävle kommun får stöd av Sida till biståndsprojektet i Buffalo City, Sydafrika. Beloppet ligger på drygt 4,5 Mkr och är ämnade för olika...

  Gefle Dagblad
 • 2013-02-06

  Tack vare projektet Tostan har tusentals afrikanska lokalsamhällen övergett kvinnlig omskärelse. Nu har vi en möjlighet att förändra...

  gp.se
 • 2013-02-06

  Ett positivt attitydskifte har skett för HBT-personers situation i Vietnam. Sida menar att svenskt stöd bidragit till den ökade...

  sida.se
 • 2013-02-06

  Kommunstyrlesens numera vice ordförande, socialdemokraten Torgny Larsson tror fortfarande på Alanya-projektet. Foto:Kristoffer...

  sverigesradio.se
 • 2013-02-06

  Under de tre kommande åren ska Eslöv få fyra Mkr av biståndsorganet Sida för att driva två miljöprojekt i Uganda. Sidas generaldirektör...

  Sydsvenskan
 • 2013-02-06

  Tomelilla. SIDA beviljar inte Tomelilla det bidrag kommunen sökt för samarbetet med Alanya. Orsaken till beslutet är den politiska...

  ystadsallehanda.se
 • 2013-02-05

  I Omvärldens kommande nummer skriver Mats Alentun att Utrikesdepartementets hantering av pengar är bedrövlig. Han ville att man skulle...

  Sydsvenskan
 • 2013-02-05

  Kinda, som redan har liknande samarbete i Kenya, har nu fått stöd för ett projekt i Georgien och två projekt i Lettland. I ansökan står...

  sverigesradio.se
 • 2013-02-05

  Bättre avfallshantering Västerås kommun har fått en och en halv miljon kronor för att driva ett treårigt biståndsprojekt med staden...

  svt.se
 • 2013-02-05

  Eslöv har beviljats stöd till två treåriga biståndsprojekt, båda inom miljöområdet. Totalt handlar det om nära fyra miljoner...

  eslov.se
 • 2013-02-04

  Utrikesdepartementet har så dålig kontroll på sitt bistånd att de inte borde hantera några pengar. Det anser f.d. revisionsdirektör Mats...

  sida.se
 • 2013-02-04

  Attacker mot sjukvårdspersonal i konfliktområden börjar bli ett allt större problem. Enligt en faktaruta har Sverige ökat sitt humanitära...

  Svenska Dagbladet
 • 2013-02-04

  En före detta revisionsdirektör anser att utrikesdepartementets (UD) hantering av pengar är bedrövlig och ifrågasätter om UD alls ska...

  expressen.se
 • 2013-02-04

  "Det finns två sorters människor. De bor på varsin planet, Venus och Mars." Så lyder texten i bästsäljaren Män är från Mars, kvinnor är...

  varldenidag.se
 • 2013-02-04

  Sverige genom Sida ökar sitt stöd till Mali för att långsiktigt bygga upp landet efter konflikten och fortsätter med stöd för humanitära...

  sida.se
 • 2013-02-02

  Indiska Lucknow, Hubli-Dharwad och Thiruvananthapuram, samt kinesiska Shijiazhuang och Cochin. Det kan vara orter att lägga på minnet för...

  na.se
 • 2013-02-02

  Författarna till artikeln "Missa inte chansen att stötta demokratin", Brännpunkt 20/1, menar att regeringens tänkande och handlande är...

  svd.se
 • 2013-02-02

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skickar två minröjningsteam på sammanlagt tio personer till Mali, uppger MSB:s...

  di.se
 • 2013-02-01

  Kvinnerstaskolans Tanzaniagrupp har samlat in nästan 20 000 kr som kommer gå till barnhem och barnsjukhus i Kibaha, Tanzania. Eleverna...

  Nerikes Allehanda

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />