Pressmeddelande

Sida ökar stödet till sjukvård i krigets Syrien

Uppdaterad: 25 april 2018

Kriget i Syrien är nu inne på sitt åttonde år, den humanitära situationen har förvärrats ytterligare och behovet av sjukvård är mycket stort. Sida har beslutat om ett stöd på 35 miljoner kronor till Världshälsoorganisationen WHO för att ge livräddande stöd till de mest utsatta och mest behövande, och för att se till att fler får tillgång till sjukvård.

– WHO bidrar med stöd och kapacitet till hälsokliniker och sjukhus där man kan vårda sjuka och skadade. Det är särskilt viktigt nu när en stor andel av sjukvårdspersonalen tvingats fly landet, säger Carin Jämtin, generaldirektör på Sida som just nu besöker Jordanien, bland annat flyktinglägret Zaa'tari.

Ett stort antal sjukhus och kliniker har förstörts eller skadats av krigets härjningar. Att stärka den lokala hälso- och sjukvården är viktigt för att ge civilbefolkningen både akut och reguljär sjukvård, och för att stärka lokala samhällens förmåga att hjälpa flyktingar och att förhindra utbrott av smittsamma sjukdomar.

WHO arbetar i hela Syrien och har byggt upp ett stort och välfungerande program. Utöver akut nödhjälp ger WHO även stöd till hälsokliniker och sjukhus, samt tillhandahåller sjukvårdsmaterial och mediciner.

En annan viktig uppgift för WHO är att samordna de många lokala och internationella organisationernas insatser inom hälsosektorn i Syrien, att arbeta med kapacitetsutveckling och att informera om hälsosituationen. På så sätt kan man snabbare åtgärda akuta medicinska behov, utarbeta gemensamma planer vid exempelvis utbrott av sjukdomar och se var det finns brister.

– Om människor ska kunna bo och leva i Syrien, så är det helt avgörande att det finns ett fungerande hälso- och sjukvårdssystem som drabbats hårt av konflikten. Det är viktigt för att de humanitära organisationer som nu jobbar där på längre sikt ska kunna lämna över ansvaret till lokala aktörer, säger Carin Jämtin.

Den 24–25 april hålls en ny givarkonferens i Bryssel till stöd för arbetet med den humanitära situationen i Syrien och dess grannländer. Sverige har hittills i år gett stöd på 401 miljoner kronor. Det nya svenska stödet på 35 miljoner till WHO är mycket välkommet eftersom behoven är mycket större än de belopp som hittills i år kommit in från givarländer och givarorganisationer.

Sida förbereder också ett stort icke-öronmärkt stöd till WHO som organisationen självt beslutar om hur det ska användas för perioden 2018–2019. Det icke-öronmärkta stödet för åren 2016-2017 var totalt 320 miljoner kronor.

För mer information, kontakta Sidas presstjänst på 
08-698 55 55
 eller press@sida.se.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />