Pressmeddelande

Sida ökar stödet till utbildning med 600 miljoner kronor

Uppdaterad: 2 februari 2018

Att barn får möjlighet att gå i skolan är både en mänsklig rättighet och ett av de viktigaste verktygen för att lyfta upp människor ur fattigdom. Därför ökar Sida sitt stöd med ytterligare 600 miljoner kronor till en gemensam utbildningsfond för barns skolgång: Global Partnership for Education (GPE). Därmed uppgår det totala stödet till GPE till över en miljard kronor för perioden 2018–2020.

– Sida, genom GPE, bidrar till att barn i 65 länder får tillgång till utbildning. Vi prioriterar de fattigaste och mest utsatta barnen och barn i sköra stater och länder som drabbats av konflikt, säger Cecilia Scharp, chef på Sidas avdelning för internationella organisationer och tematiskt stöd.

Sverige är sedan 2004 en stor givare till utbildningsfonden GPE och den 1–2 februari 2018 pågår en stor finansieringskonferens i Senegals huvudstad Dakar. Värdar för konferensen är Senegals president Macky Sall och Frankrikes president Emmanuel Macron. Sverige, genom Sida, har varit och kommer att fortsätta att vara en av de största givarna till GPE och har under senaste tio åren bidragit med sammanlagt 2,5 miljarder kronor. Andra stora givare till GPE är EU, Storbritannien, Norge och Danmark.

– Utbildning är grundläggande för demokrati, jämställdhet, rättvisa och hållbar utveckling och vårt globala stöd till utbildning kompletterar andra insatser som vi på Sida redan jobbar med inom bland annat utbildning, hälsa, miljö och klimat och demokrati i våra olika biståndsländer, säger Cecilia Scharp.

GPE är ett partnerskap som samlar utvecklingsländer, givare, internationella organisationer, civilsamhället, lärarorganisationer, den privata sektorn och stiftelser för att bidra med finansiering till länders egna utbildningsprogram med fokus på ökad tillgång till utbildning, möjlighet att gå i skolan under flera år och investeringar för att höja kvaliteten på utbildningen.

Sverige är en aktiv partner i GPE och sitter bland annat med i styrelsen för att påverka inriktningen av stödet och för att se till att utbildningsinsatserna blir så effektiva som möjligt, både globalt och på landnivå.

– Det här är ett viktigt partnerskap eftersom vi tillsammans inom GPE kan trycka på och öka förståelsen för vikten av utbildning och för att mobilisera och kanalisera betydande finansiering till utvecklingsländer, säger Cecilia Scharp.

Rätten till utbildning är också ett av de Globala målen och stödet har stor betydelse: tack vare GPE, har väldigt många fler barn fått möjlighet att gå i skolan. Enbart under 2016 beräknas satsningarna har nått 13,2 miljoner barn och 65 procent av barnen hade förbättrat sina resultat.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />