Glada flickor sträcker upp handen i en afghansk skola.

Flickor som fått möjlighet till undervisning i en tillfälligt inrättad skola utanför Kabul.

Foto: ECW/A. Sandhu

Pressmeddelande

270 miljoner till utbildning för barn i krig och konflikt

Uppdaterad: 4 juli 2018

Barn som befinner sig i krig och konfliktområden missar ofta hela eller delar av sin skolgång, och utan utbildning riskerar barnen exploatering i farliga och lågavlönade arbeten och att bli kvar i fattigdom. Sida inleder nu därför ett samarbete med Education Cannot Wait, en fond med fokus på utbildning till barn just i krigs- och i konfliktområden. Sidas bidrag är på 270 miljoner kronor, varav 90 miljoner kronor öronmärks för att 500 000 afghanska flickor och pojkar som är internflyktingar eller återvändande ska få möjlighet att gå i skolan.

Fonden Education Cannot Wait (ECW) bildades i samband med toppmötet World Humanitarian Summit i Istanbul i maj 2016. Mötet hölls med anledning av de växande, stora humanitära utmaningarna i världen där barn ofta är mest utsatta. Organisationen är verksam i länder som Syrien, Jemen, Etiopien, Somalia, Ukraina, Bangladesh, Uganda och Afghanistan. Sida ska under en treårsperiod bidra med 180 miljoner kronor till ECW där flera givare ger ett globalt stöd till fondens utbildningsinsatser i krissituationer.

- Barn som inte kan gå i skola riskerar att bli fast i fattigdom och utsatthet med svårigheter att få jobb och kunna försörja sig. Alla barn har rätt till ett bra liv och därför känns det här stödet väldigt viktigt, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

I hårt krigsdrabbade Afghanistan har allt fler barn ändå börjat kunna gå i skolan, men än finns inte möjligheten för alla att få en utbildning. Det gäller bland annat barn som bor i områden där säkerheten är låg, där många familjer inte vågar släppa iväg sina barn till skolan eller där skolan blivit förstörd i konflikten. Ett ytterligare stöd på 90 miljoner kronor ska därför användas för ett utbildningsprogram i Afghanistan riktat till 500 000 barn, särskilt flickor, som är internflyktingar eller återvändande.

- Jag kom just hem från en resa i Afghanistan och vet hur stora behoven är både vad gäller barns skolgång men också behoven av en utbildad arbetskraft för att kunna utveckla landet, säger Carin Jämtin.

ECW kommer att jobba på ett nytt innovativt sätt med aktörer som arbetar med humanitära stöd, med utvecklingsfrågor, med regeringar och andra av givare och filantroper, för att dra nytta av deras olika kunskaper och erfarenheter.  

- Med det här stödet ska man arbeta på ett nytt sätt, där representanter från olika samhällssektorer jobbar tillsammans för att förstärka och på samma gång lägga grunden för ett utbildningssystem som många gånger inte finns kvar efter långa perioder av konflikt, säger Carin Jämtin. 
- Att det finns ett utbildningssystem på plats är många gånger avgörande för att bygga en hållbar fred och en hållbar utveckling ur en krissituation.

Fakta:
ECW:s övergripande mål för perioden 2018–2021 är att ge undervisning av hög kvalitet till åtta miljoner krisdrabbade barn och ungdomar, höja deras kunskapsnivåer och förbättra deras chanser att bli anställningsbara. Detta ska bli möjligt genom att öka det politiska stödet och finansieringen för utbildning i kriser, att förbättra planeringen av insatserna och att stärka lokal och global kapacitet samt att tydliggöra vem som har ansvar för utbildningen. Arbetet är en milstolpe i uppfyllandet av det Globala Målet nr 4 om god utbildning för alla och som har som mål att nå 75 miljoner barn och unga utsatta för kris år 2030. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />