Pressmeddelande

Sida ger stöd till miljoner som hotas av svält

Uppdaterad: 23 februari 2017

Miljontals människor lider akut brist på mat i Nigeria, Somalia och Sydsudan – 1,4 miljoner av dem är barn. Mycket långvarig torka och väpnade konflikter ligger bakom den stora bristen på mat och vatten. Situationen förvärras i rask takt och Sida beslutar nu om nya stöd på 160 miljoner kronor till de behövande.

Situationen för miljontals människor i Somalia, Nigeria och Sydsudan är mycket kritisk. Sida gjorde sin årliga första fördelning av humanitära medel i januari men med den akuta situationen där miljoner människor drabbats av svält krävs en påfyllning redan nu.

– Vi måste agera snabbt och vi uppmanar andra givare att också trappa upp sina stöd. Vi får inte göra om samma misstag som 2011 på Afrikas Horn då stöden kom för sent och en kvarts miljon människor svalt ihjäl, säger Susanne Mikhail, chef för Sidas humanitära stöd.

Sida går in tidigt med utökat stöd just för att förhindra en svältkatastrof

Sammanlagt beslutar Sida nu om nya stöd på 160 miljoner kronor, utöver de 374 miljoner kronor som beslutades om för bara några veckor sedan. Allt sedan torkan 2011 har Somalia fått stora stöd från Sida och Sverige men nu har situationen förvärrats betydligt. I dag lider 185 000 barn av akut undernäring, och om några månader riskerar siffran att ha stigit till 270 000 barn.

– Det är en förfärlig situation. Många barn är redan akut undernärda, och i Somalia finns tre miljoner människor i de särskilt drabbade områdena. Därför mer än fördubblar vi nu stödet till Somalia och skjuter till ytterligare 100 miljoner, säger Susanne Mikhail.

I Nigeria har svår torka och terrororganisationen Boko Harams attacker på civilbefolkningen lett till att 8,5 miljoner människor är i akut behov av mat och vatten.

– Risken är stor att en halv miljon barn kommer att svälta ihjäl och ytterligare två miljoner människor är akut undernärda. Dessa barns motståndskraft försvagas för varje dag som går. Vi vet av erfarenhet att akut undernärda barn snabbt kan hamna i nivå 5 på den skala som mäter undernäring. Nivå 5 är svält. Når vi den nivån kommer dödstalet att stiga väldigt fort, som skedde i Somalia 2011 då över 1 000 människor dog per dag under den värsta perioden. Sammanlagt dog 250 000 människor, säger Susanne Mikhail.

I Sydsudan rasar ett inbördeskrig som drabbat civilbefolkningen hårt. Mer än 270 000 barn är undernärda och i området Unity, vid gränsen till Sudan, råder det svält. Ett stort antal sydsudaneser flyr över gränsen till Uganda och många utsätts för extremt våld. Flyktingvägen är farlig, pojkar och män avrättas i sina byar eller vid vägspärrar för att hindra att de flyr, medan kvinnor och flickor utsätts för sexuellt våld. Sida ger också stöd till de sydsudaneser som flytt till Uganda.

Det utökade stödet fördelas så här:

Somalia: 100 miljoner kronor

Nigeria: 35 miljoner kronor

Sydsudan: 10 miljoner kronor

Uganda (som tar emot flyktingar från Sydsudan): 15 miljoner kronor


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />