pressmeddelande

Global fond för landrättigheter får bas i Stockholm

Uppdaterad: 3 oktober 2017

Idag presenteras att Internationella fonden för mark- och skogsrättigheter får sitt huvudkontor i Stockholm. Fonden har drivits som ett pilotprojekt under fyra års tid med Sida som finansiär. Det är, såvitt känt av Sida, den första globala organisation som helt och hållet inriktas på frågor om landrättigheter för lokalsamhällen och ursprungsfolk.

Försöksfasen har stötts av Sida med 100 miljoner kronor och de sex pilotprojekten i Indonesien, Mali, Peru, Kamerun, Liberia och Panama har gett mycket bra resultat. Antalet konflikter om land har minskat kraftigt och byar och ursprungsfolk har fått säkrare rätt till över 1,5 miljoner hektar av den mark de brukar och bor på.

– Framgången för fonden bygger på att alla måste vara med i processen; lokalbefolkning, myndigheter, organisationer och företag. Det betyder att resultaten blir hållbara och långsiktiga, eftersom ingen part lämnas utanför, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

Förutom Sida, som fortsätter sitt stöd till fonden, är amerikanska Ford Foundation en stor givare. Norge visar starkt intresse av att stödja fonden, liksom flera andra givare och Sida har stora förhoppningar att fler kommer att ansluta.

– Fondens arbete för klara och säkra markrättigheter är viktigt på många plan, säger Carin Jämtin. Framför allt för byar och ursprungsfolk som inte har rätt till sin mark idag. Men också för att motverka klimatförändringar när urskog räddas och för att undvika dyra konflikter när företag investerar.

Fondens chef blir Nonette Royo, advokat som länge arbetat för ursprungsfolks rättigheter. De senaste 20 åren har hon arbetat i Filipinerna och Indonesien med lokalbefolknings rätt till, och brukande av, naturresurser.


Pressmaterial, bland annat beskrivning av pilotprojekten.

Lösenord: landrightsnow


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />