Pressmeddelande

Effektivare arbete mot korruption ger fler upptäckta fall

Uppdaterad: 5 april 2017

Under 2016 anmäldes 225 fall av misstänkta korruptionsfall inom det svenska biståndet som går via Sida, vilket är den högsta siffran sedan 2007 då statistiken började sammanställas.
– Vi utvecklar vårt arbete mot korruption kontinuerligt, och upptäcker och utreder därför allt fler fall, säger Lennart Båge, vikarierande generaldirektör på Sida.

Biståndsmyndigheten Sidas korruptionsrapport för 2016 visar att Sida blir allt bättre på att upptäcka fall av korruption inom biståndet, och myndigheten fick under förra året in fler tips, och upptäckte och utredde fler misstankar än någonsin tidigare.

Under 2016 anmäldes 225 fall av misstänkta korruptionsfall, vilket är en betydligt högre siffra än för året innan då 129 misstänkta korruptionsfall anmäldes. Totalt har 139 utredningar avslutats under 2016. Sida har krävt tillbaka pengar i 52 fall under året, och i ytterligare 21 fall har återkrav ställts av Sidas samarbetspartners. Sammanlagt handlar det om cirka 70 miljoner kronor.

– I åtta av tio fall upptäcks de av våra egna handläggare eller samarbetspartners. Det är i dag obligatoriskt för alla anställda på Sida att gå en e-utbildning i anti-korruption men vi fortsätter att satsa på att utbilda vår personal och samarbetspartners i att förebygga, upptäcka och rapportera fall som de stöter på, säger Lennart Båge.
– Vi har också en visselblåsarfunktion som infördes 2012 som gör det möjligt att anmäla misstankar anonymt och denna funktion måste också våra samarbetspartners ha.

Sida har under året avslutat nya och äldre utredningar i en snabbare takt. Totalt avslutades 139 utredningar under 2016.

Flest misstankar handlar om förskingring, bedrägeri och egentligheter kopplat till upphandlingar, det finns också fall av jäv, nepotism, mutor och stölder.

– Vi vet att korruptionen är utbredd i många av våra samarbetsländer. Vi behöver också stödja det arbete som minskar korruptionen i samhället genom att öka kunskapen och kapaciteten inom exempelvis olika myndigheter, säger Lennart Båge.

För att öka transparensen i hanteringen av korruptionsmisstankar men också för att sprida lärdomar av inträffade fall av korruption har Sida under 2016 fortsatt att publicera sammanfattningar av avslutade ärenden, så kallade avslutspromemorior, på sajten www.openaid.se. Under 2016 publicerades 150 avslutningspromemorior.

För mer information, kontakta Sidas presstjänst på press@sida.se eller 08-698 55 55.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />