Pressmeddelande

24 nya internationella samarbeten vill utveckla lokal demokrati

Uppdaterad: 18 december 2017

Borlänge och Lodwar i Kenya ska samarbeta för att skapa demokratisk inkludering för somaliska flyktingar i båda kommunerna. Göteborg och Nelson Mandela Bay i Sydafrika vill öka delaktigheten för unga i stadsutveckling för att skapa förtroendefulla och rättssäkra lokalsamhällen. Växjö och JB Marks i Sydafrika vill utveckla sätt att implementera Agenda 2030 i sina kommuner medan Robertsfors och Machakos i Kenya vill utveckla bättre styrmetoder för jämställdhet. Totalt får 24 nya projekt finansiellt stöd för att utveckla och stärka lokal demokrati inom utvecklingssamarbetet.

Kommunala partnerskapsprogram vänder sig till svenska kommuner och landsting som vill dela med sig av kunskap och erfarenheter för att stödja den lokala demokratin i något av Sidas samarbetsländer. Sida bidrar med finansiering via Swedish International Centre for Local Democracy.

Det övergripande målet för alla projekt är att utveckla lokal demokrati och att minska fattigdom. De vanligaste samarbetsområdena i den här omgången är just demokratiutveckling i sig eller i kombination med ekonomisk utveckling, social omsorg, stadsutveckling och utbildning. Tanzania, Botswana, Kenya och Zambia är de länder där flest samarbeten beviljats denna ansökningsomgång, följda av Georgien, Kosovo, Moldavien, Sydafrika och Vietnam.

– För att bekämpa fattigdom är det viktigt med demokrati. Vi ser på många håll i världen idag att demokratiutvecklingen tyvärr går åt fel håll, därför är det viktigt med samarbeten kring just demokratifrågor, säger Carin Jämtin, generaldirektör på Sida.

Fyra kärnområden för lokal demokratiutveckling kännetecknar ICLD:s partnerskapsprogram. Alla projekt ska på olika sätt bidra till ökade möjligheter för jämlikhet, inkludering, transparens eller ansvarsutkrävande i sina kommuner. Samarbetena ger människor möjlighet till delaktighet i att utveckla sina livsvillkor och bidrar till hållbara samhällen.

– Samarbetena ger människor möjlighet att dela erfarenheter och utmaningar i det globala arbetet för Agenda 2030 samtidigt som de utvecklar hållbarheten i den lokala demokratin, säger Karin Norlin Bogren, chef för det Kommunala Partnerskapsprogrammet på ICLD.

Utöver de 24 nya projekten finns ytterligare 136 samarbeten som redan pågår. I den här ansökningsomgången är lokal styrning det vanligaste samarbetsområdet och många ansökningar kopplar projekten tydligt till Agenda 2030. Det är sedan tidigare över 55 svenska kommuner, landsting och regioner som deltar. Bidragen till projekten ligger mellan 300 000 och 500 000 kronor per år och de pågår mellan ett och tre år.

Följande kommuner har beviljats stöd för ett eller flera projekt: Ale, Arvidsjaur, Borlänge, Göteborg, Lidköping, Piteå, Robertsfors, Strängnäs, Sundsvall, Tyresö, Vänersborg, Växjö, Älvsbyn, Östhammar samt Västerbottens Landsting, Läs mer om de olika projekten på ICLD:s hemsida

För information kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press@sida.se. För frågor om partnerskapen kontakta ICLD på 0498-29 91 00 eller partnership@icld.se.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />