Chamanga, Ecuador after the 16 April 2016 earthquake. Hundreds of people have been killed and widespread damage has been reported up to 190 miles away from the epicentre.

I Chamanga i Ecuador är skadogörelsen efter jordbävningen omfattande.

Foto: UNHCR/Santiago Arcos

pressmeddelande

Sverige stödjer insatser för jordbävningsdrabbade i Ecuador

Uppdaterad: 4 maj 2016

I Ecuador är behoven mycket stora vad gäller mat, rent vatten, tak över huvudet och hälsoinsatser för de 350 000 som nyligen drabbades av den kraftiga jordbävningen. Sida har snabbt beviljat stöd till bland annat vatten och sanitet och skydd för utsatta barn på sammanlagt 4,1 miljoner kronor. Sida är berett att bevilja fler stöd till insatser för de behövande.

För snart två veckor sedan, den 16 april, inträffade en kraftig jordbävning i sex kustprovinser i nordvästra Ecuador med många dödade och skadade och där fler än 25 000 personer blivit hemlösa. I dagsläget är 350 000 drabbade i behov av stöd.

– De är viktigt med snabba insatser för att hjälpa överlevande nu, med tryggt boende, rent vatten och sanitet så att inte sjukdomar bryter ut, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Det var den kraftigaste jordbävningen som landet upplevt på 50 år och förödelsen är stor. Ecuadors regering hade god beredskap och kunde snabbat mobilisera personal, flyg och annan transport för att påbörja hjälparbetet, men på grund av krisens storlek har man nu begärt internationell katastrofhjälp för att hantera krisen. Ecuadors ambassad i Stockholm vände sig på ett tidigt stadium till Sida med begäran om hjälp.

Sida följer situationen noga tillsammans med personal på ambassaden i Bogotá och har beredskap för att snabbt bevilja fler stöd till strategiska partners enligt det upparbetade system som finns för akuta humanitära kriser. Hittills har Sida beslutat om stöd på sammanlagt 4,1 miljoner kronor som fördelats till MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, för att arbeta med logistik i EUs insats, till Action Contre la Faim (ACF) för att hjälpa 900 familjer med vattenförsörjning och sanitet, samt till Norska Flyktingrådet (NRC) för att skapa förutsättningar för 2 000 barn att kunna återgå till skolan vid terminsstarten nästa vecka.

Den stora förödelsen efter jordbävningen innebär stora påfrestningar för en redan utsatt befolkning, och då inte minst barnen. Enligt den humanitära appell som FN nyligen lanserade, så beskrivs att sårbara grupper i de drabbade områdena redan innan jordbävningen var särskilt utsatta för exempelvis sexuella övergrepp, trafficking och annat.

– Det är viktigt att situationen inte förvärras för de barn som var sårbara redan innan. De behöver ges skydd, psykosocialt stöd och möjlighet att börja skolan så snart som möjligt nu när terminen startar i nästa vecka, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Behoven av olika stöd är mycket stora. I FN:s appell vädjar man om 72,7 miljoner dollar, vilket motsvarar 586,8 miljoner kronor för att olika typer av snabba insatser vad gäller mat och tak över huvudet, hälsoinsatser, att ge försörjningsmöjligheter bland annat genom att få kontantbidrag för att arbeta med att rensa upp och ta hand om bråte, för omkring 350 000 behövande under de närmaste tre månaderna.

Sverige är en av de största givarna vad gäller kärnstöd till flera humanitära organisationer som WFP, OCHA och ICRC. Kärnstöden gör det möjligt för organisationer att agera snabbt, effektivt och samordnat vid akuta humanitära insatser som nu vid jordbävningen i Ecuador. Sverige stödjer också EU-kommissionens ekonomiska stödmekanism ECHO som också håller på att utarbeta stöd till Ecuador.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />