Två pojkar sitter i en skolbänk och läser på ett papper.

Barn i en skola i Jordanien som stöds av UNICEF.

Foto: Chris Herwig, UNICEF

Pressmeddelande

Sida stödjer "catch-up classes" för syriska flyktingbarn

Uppdaterad: 18 december 2016

Kriget i Syrien som pågått i snart sex år har lett till att många barn inte kan gå i skolan. Utbildning är viktigt för att inte barnen ska bli en "förlorad generation" med färre möjligheter till jobb som vuxna och riskera att hamna i fattigdom. Sida ger nu ett viktigt stöd via Unicef till så kallade catch-up schools där 25 000 barn i åldrarna 8-12 år får hjälp att återuppta sin skolgång.

– Syriska barn har drabbats särskilt hårt av det pågående kriget och de måste ges möjlighet till att få utbildning, det är en mänsklig rättighet, och därför känns detta stöd särskilt viktigt, säger Ulrika Josefsson, samordnare för det långsiktiga arbetet med Syrienkrisen på Sida.

Det pågående kriget i Syrien har lett till att en stor del av befolkningen är på flykt, både inom och utanför landets gränser. För barnen har kriget lett till att den vanliga skolgången blivit svår att fullfölja och i många fall har de inte ens kunnat börja i skolan. Enligt Unicefs beräkningar är 81 000 syriska barnflyktingar i Jordanien utanför den formella skolgången.

För att hjälpa barnen att få utbildning har Jordaniens utbildningsministerium med stöd av Unicef utvecklat ett program som kallas Catch-up classes. Programmet riktar sig till barn i åldern 8-12 år som har befunnit sig utanför det formella skolsystemet i över tre år och som därför inte längre är behöriga att påbörja formell utbildning. Efter att barnen utexaminerats från programmet har de möjlighet att återuppta sin formella skolgång.

Sida stödjer utbildningssatsningen med 30 miljoner kronor, som en del av Sidas Syrienkrisstrategi för åren 2016-2020. Insatsen ingår i det bredare Unicef-initiativet "No Lost generation" som startade 2013. Initiativet handlar om utbildning och barns rätt till trygghet och skydd, både i Syrien och i de grannländer där syriska flyktingbarn befinner sig.

I dagsläget beräknas 11 miljoner syrier vara på flykt; mer än 6 miljoner är internflyktingar och 5 miljoner har flytt landet.

För mer information, vänligen kontakta Sidas presstjänst på tel. 08-698 55 55 eller mejla till press@sida.se.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />