pressmeddelande

Sida kräver tillbaka pengar från zambisk jordbruksorganisation

Uppdaterad: 7 september 2016

Sida har utrett korruptionsanklagelser mot en jordbruksorganisation där biståndsmedel har använts på ett felaktigt sätt. Sida kommer därför att kräva tillbaka pengar från organisationen.

– Vi anser att de brister som har identifierats är allvarliga och omfattande, och det är oacceptabelt att pengarna inte gått till det som vi avtalat om, säger David Wiking, biståndsråd på svenska ambassaden i Zambia.

Givargruppen som består av Sverige och Finland ger sedan flera år tillbaka stöd till Zambian National Farmers Union, ZNFU, i syfte att bygga upp en stark gemensam jordbruksorgansation som ska stödja småbönder att öka sin produktion och sina möjligheter att sälja sina varor. ZNFU är i dag Zambias största medlemsorganisation för drygt 78 000 bönder.

Hösten 2015 gjordes en revision där brister i organisationens redovisning upptäcktes, och samtidigt fick Finlands ambassad ett anonymt tips om att ZNFU använt biståndsmedel till annat än man avtalat om. Detta ledde till att den svenska ambassaden i Lusaka tillsammans med andra givare gav en lokal revisionsbyrå i uppdrag att göra en särskild granskning av organisationen med syftet att följa upp om biståndsmedel använts felaktigt.

– När granskningen var klar hade misstankarna mot organisationen stärkts, säger David Wiking.

Efter att en lokal revisionsbyrå gått igenom stödet så stärktes misstankarna mot ZNFU. Alla betalningar till organisationen frystes och man krävde att verksamheten skulle begränsas till ett minimum, och den internationella revisionsbyrån KPMG fick i uppdrag att göra en fördjupad revision. KPMGs revision är nu klar och visar bland annat att medel har använts felaktigt, att en person i ledningen fått högre ersättning än vad givarna godkänt, samt att trädgårdsarbete gjorts i anslutning till hans privata bostad. Sverige kommer nu att kräva tillbaka pengar från ZNFU, den exakta summan kommer att fästställas senare.

– Det är helt oacceptabelt att biståndsmedel hamnar i fel fickor, bistånd ska användas för att minska fattigdom och öka människors möjligheter att försörja sig och utveckla sina liv, säger David Wiking.

Ärendet utreds också av den zambiska myndigheten Drug Enforcement Commission, DEC, som hanterar misstänkta ekobrott som till exempel pengatvätt.

ZNFU har bidragit till ett mer hållbart och effektivt jordbruk i Zambia, vilket varit av vikt för att öka matsäkerheten i ett land där 4 av 10 barn lider av näringsbrist. Under den tid Sverige gett stöd till organisationen har medlemstalen ökat, liksom medlemmarnas inkomster och produktivitet. Svenska ambassaden har ett avtal om stöd till ZNFU 2014-2017 på 47,5 miljoner kronor, varav 30 miljoner kronor betalats ut. Ambassaden gav tidigare ett kärnstöd till ZNFU under åren 2009-2013 på 21,8 miljoner kronor.

ZNFU har förekommit i en tidigare korruptionsutredning under 2013, på lokal nivå inom organisationen. Utredningen visade att fem personer varit inblandade; två anhölls för stöld och fallet gick upp i domstol 2013. Sida bedömde att ZNFU vidtagit tillräckliga åtgärder för att undvika liknande händelser i framtiden, men ställde dock ett antal krav som skulle uppfyllas för att vidare utbetalning skulle ske. Dessa krav handlar om att anställa kassörer/redovisningsansvariga också på lokal/regional nivå vilket också gjordes.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press@sida.se .


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />