pressmeddelande

Sida ger internflyktingar i Syrien stöd att hitta arbete i sitt eget land

Uppdaterad: 13 september 2016

Trots att kriget rasar i Syrien finns många människor kvar i landets städer och byar. Utmaningarna är stora; det är svårt att hitta jobb och försörja sig, och många kvinnor har blivit ensamförsörjare. Sida ger nu stöd på 150 miljoner kronor till människor i Syrien, med särskilt fokus på kvinnor och funktionsnedsatta, att hitta möjligheter till jobb.

- Att komma vidare från rent humanitärt, livräddande stöd till att hitta inkomstmöjligheter för att stabilisera livet för de människor som lever i kriget är en stor utmaning. Det finns enorma behov av mer långsiktigt stöd att hjälpa dem till en tillvaro med mer stabil försörjning, säger Ewa Werner Dahlin, chef för avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd på Sida.

Kriget i Syrien har pågått i över fem år och halva befolkningen är på flykt, både inne i landet och i andra länder. Kriget har förutom död och lidande också förstört infrastruktur, marknader, och lett till kraftigt försämrad service, exempelvis vatten- och matförsörjning, sjuk- och hälsovård, skolor. Till följd av det är det svårt att hitta ett jobb inne i Syrien som ger en lön samtidigt som många varor blivit dyrare att köpa. Därför behöver fler få möjlighet att jobba och få lön.

Sida har beslutat att ge stöd till ett konsortium, Whole of Syria Livelihoods Consortium (WOS), där sex olika organisationer, med CARE som avtalspart, som alla har stor erfarenhet av att arbeta inne i Syrien ska ge möjligheter till jobb eller start av egna verksamheter på platser där det är möjligt.  Det handlar om lönearbete med ”cash for work”, reparera lokalbyggnader och infrastruktur och service, utbildning och specifik yrkesträning, stöd till nya företag eller återuppbyggnad av företag som drabbats under konflikten.

- Vad man faktiskt kan göra beror på de lokala omständigheterna som säkerheten och vilka behov som finns hos internflyktingar och i lokalsamhällen. Därför är inriktningen inte exakt bestämd från början utan anpassas till situationen, säger Ewa Werner Dahlin.

Många syrier är internflyktingar och bor kvar i landet fast i nya samhällen. För att minska risken att skapa konflikter är det därför viktigt att inkludera både internflyktingarna och de som redan bor där i möjligheterna till jobb. Kriget har också fört med sig att många kvinnor nu är ensamförsörjare och många människor har skadats eller drabbats av funktionsnedsättning. Därför kommer konsortiet särskilt att fokusera på att skapa försörjningsmöjligheter för dessa grupper. Totalt väntas insatsen skapa arbetsmöjligheter för över 16 000 personer, vilket inklusive deras hushåll, ökar försörjningsmöjligheterna för cirka 135 000 personer i Syrien.

Insatsen är ett högriskprojekt eftersom kriget pågår men är en del i att genomföra den nya strategi för Syrien-krisen som regeringen beslutade om i våras, som handlar om att förena traditionellt humanitärt stöd i form av till exempel mat och bostäder till de som flyr med mer långsiktiga lösningar för internflyktingar inom landet. Den nya insatsen kommer att genomföras i både regim- och rebellkontrollerade områden inne i Syrien. En liknande insats finns i Somalia, också där med Sida-stöd.

- De sex organisationerna har olika styrkor, redan upparbetade kanaler och kommer att dela upp ansvar utifrån det och från var de har de bästa lokala nätverken för att nå ut. De har stor erfarenhet av humanitärt arbete i Syrien och grannländerna, men också av bredare utvecklingsarbete kompletterar varandra väl, säger Ewa Werner Dahlin.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />