Sida begär tillbaka pengar från kenyansk valorganisation

Uppdaterad: 19 oktober 2016

Sida kräver tillbaka cirka 5,7 miljoner kronor från den kenyanska valorganisationen EISA. Detta eftersom organisationen inte har hanterat stödet från Sida på ett korrekt sätt.

The Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) har fått stöd från Sida sedan 2012. Stödet har getts till tre projekt som alla har syftat till att stärka den kenyanska valprocessen. Det har bland annat handlat om institutionell förstärkning av de politiska partierna så att de kan agera konstruktivt och lyhört under valprocessen, integrering och ökning av kvinnors delaktighet i valprocesser och politiska processer samt ramverk för valobservationer. Sammanlagt har EISA mottagit cirka 23 miljoner kronor från Sida.

Efter ett tips till ambassaden om oegentligheter fick en revisionsbyrå i uppdrag att granska organisationen. Revisionsbyrån har konstaterat att EISA har brutit mot flera av punkterna i det avtal som reglerar Sidas stöd till organisationen. Till exempel har EISA inte följt de villkor om upphandlingar som Sida har ställt upp och de har saknat avtal med tredjepartsorganisationer som de har vidareförmedlat stöd till.

Utifrån revisionsrapport kräver Sida därför nu tillbaka 5,7 miljoner svenska kronor. Samtidigt sägs det pågående avtalet med EISA upp, ett avtal som egentligen skulle ha löpt ut först 2017.

– Den här typen av missbruk med biståndsmedel drabbar alltid de svagaste mest, de fattiga människor som ska få bättre möjligheter genom de insatser som vi stödjer. Samtidigt är ekonomiska oegentligheter en del av problembilden i många av de miljöer vi arbetar i, och därför är vårt kontinuerliga arbete med att upptäcka felaktigheter mycket viktigt, säger Torbjörn Pettersson, chef för Sidas Afrikaavdelning.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på
08-698 55 55 eller press @ sida.se.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />