Pressmeddelande

Sida betalar ut en halv miljard till världens humanitära kriser

Uppdaterad: 17 november 2016

Ett antal stora humanitära kriser får nu ett extra tillskott på totalt 543 miljoner kronor. Det största stödet på 95 miljoner kronor går till Sahel-krisen med starkt fokus på Nigeria, som är världens snabbast växande kris där drygt sex miljoner människor är i akut behov av mat. Av dessa är 400 000 barn som riskerar svält om inget omedelbart görs. Kriserna i Syrien, Jemen och Irak är tre andra stora stöd som Sida nu beslutar om.

Den humanitära situationen i världen har under ett antal år blivit allt svårare och har under 2016 förvärrats i allt högre takt och omfattning. I början av året beräknades 87,5 miljoner människor behöva humanitärt stöd i 37 länder. Nio månader senare har siffran stigit till 95 miljoner drabbade i 40 länder. Utöver det mänskliga lidandet är detta oerhört kostsamt. Behovet av stöd har under året växt från 20 miljarder dollar till 22 miljarder dollar, medan de humanitära responsplanerna endast är finansierade till 43 procent. Därför är dessa pengar extra viktiga tillskott.

– Vi prioriterar de allra svåraste och mest förvärrade kriserna som inte får omvärldens stöd i proportion till de drabbades behov av livräddande insatser, säger Ewa Werner-Dahlin, avdelningschef på Sida för Asien , Mellanöstern och humanitärt bistånd.

2,7 miljoner människor på flykt runt Tchad-sjön

En av världens snabbast växande humanitära kriser i finns i området kring Tchad-sjön som gränsar till Kamerun, Tchad, Niger och Nigeria, där över hälften av befolkningen är i behov av humanitärt stöd och situationen riskerar att ytterligare förvärras. Omkring 2,7 miljoner människor har tvingats fly på grund av våldsamheter, såväl inom som mellan länderna. Enligt FN är 10 miljoner människor i behov av skydd och över 6,3 miljoner lider akut brist på säker tillgång till mat.

– Läget är mycket allvarligt och det är den kris där flest människor fördrivs i Afrika. Trots detta är det en av världens mest bortglömda och underfinansierade katastrofer, säger Ewa Werner-Dahlin.

Säkerhetsläget är akut vilket inte bara direkt drabbar den redan mycket utsatta befolkningen utan även försvårar genomförandet av humanitära insatser. Läget förväntas även försämras då regnsäsongen nu är slut och rörligheten för väpnade grupper därmed ökar i regionen. Därför ger Sida också stöd till MSB för säkra boende- och kontorslösningar för humanitär personal i norra Nigeria.

Flera nya stöd till Mellanösterns kriser

Andra svåra humanitära kriser som får del av extrapengarna är Syrien med 70 miljoner kronor där 861 000 civila i östra Aleppo – fler människor än någonsin sedan kriget startade – lever under belägring och 13,5 miljoner människor är i behov av hjälp. Jemen får stöd med 48 miljoner kronor till en situation där drygt halva befolkningen lider av matorsäkerhet och undernäring och med kolerautbrott. I Irak behövde mer än 10 miljoner människor humanitärt stöd och 3,3 miljoner var internflyktingar även innan våldsamheterna i Mosul startade och situationen förvärras allt eftersom våldet fortgår.

Andra stöd går till humanitära kriser i:

 • Demokratiska Republiken Kongo, 25 miljoner
 • Afghanistan, 30 miljoner
 • Somalia, 30 miljoner
 • Centralafrikanska Republiken med 25 miljoner
 • Haiti, 20 miljoner
 • Palestina, 20 miljoner
 • Sudan, 20 miljoner
 • Sydsudan, 15 miljoner
 • Etiopien, 10 miljoner
 • Myanmar, 10 miljoner

Stöd går också till MSB (30 miljoner), Internationella Rödakorskommittén (40 miljoner) och Unicef (15 miljoner).

De 543 miljonerna kommer från att regeringen i samband med höständringsbudgeten i augusti i år återförde medel till Sida. Detta var pengar som regeringen tidigare avsatt från biståndet till flyktingmottagandet i Sverige, så kallad avräkning, men som sedan inte utnyttjades.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />