Människor i slumområde

Foto: Mikael Atterhög/Sida

pressmeddelande

Framtidens hållbara städer får ökat stöd av Sida

Uppdaterad: 21 april 2016

Världens städer växer snabbt. Idag bor mer än hälften av jordens befolkning i städer. Att ge alla tillgång till rent vatten, avlopp, stabil energi och trygghet i sitt kvarter blir allt större utmaningar. Nu har Sida beslutat om ett stöd på 134 miljoner kronor under fyra år till FN-organisationen UN-Habitat för sitt arbete med att planera städers utveckling på ett hållbart sätt.

– Städer fungerar som smältdeglar för uppfinningar, samarbeten och nya smarta sätt att skapa tillväxt och utveckling. Men de växande städerna är också platser där ojämlikhet, brottslighet och miljöpåverkan ökar. Därför blir det allt viktigare att säkerställa att städer växer på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt som en del av fattigdomsbekämpningen, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Stödet ska gå till projekt som till exempel ska göra städer tryggare att röra sig i, reda ut vem som har rättigheter till mark, och hur man anpassar städer till klimatförändringar.  De resultat Sida väntar sig att se är att både lokala myndigheter, stater och globala organisationer ska bli bättre på att planera och genomföra en hållbar utveckling av städer. Detta är också i linje med det 11 Globala målet för hållbar utveckling som FN beslutade om 2015 (hållbara städer och samhällen).

Sprider kunskap om att bygga jordbävningssäkert

I höst organiserar UN-Habitat ett globalt toppmöte om hållbar stadsutveckling, Habitat III, i Quito i Ecuador, som nyss drabbades av en kraftig jordbävning. Habitat-konferenser hålls vart tjugonde år och har stor betydelse för det globala arbetet för urban utveckling.

Att bygga upp samhällen som drabbats av naturkatastrofer på ett sätt som gör att de inte drabbas lika hårt igen är ett exempel på UN-Habitats arbete. I januari år 2010 drabbades Haiti av en jordbävning där fler än 300 000 människor miste livet och över en miljon blev hemlösa då fler än 200 000 byggnader förstördes. Under återuppbyggnaden har UN-Habitat hjälpt till att lösa frågor kring landrättigheter, byggstandard, och hur man involverar lokala samhällen i arbetet. Haitiska ingenjörer fick utbildning i hur man bedömer att ett hus är jordbävningssäkert, och hur man lär ut till andra att konstruera byggnader som håller för skalv. En miljon radiolyssnare nåddes av program som handlade om hur man bygger säkra hus.

– Jag tycker att det är särskilt viktigt med arbetet med kvinnors säkerhet i slumområden, och rätten att inte bli avhyst från sin bostad utan att ha någon annanstans att bo. Det som är spännande med UN-Habitat är att man tacklar så väldigt många av de mest relevanta frågorna för utsatta människor i städernas slumområden, säger Mikael Atterhög, handläggare för Sidas stöd till UN-Habitat.

Stadstomter kan vara värda mycket pengar

En fråga som kan vara känslig och svår att lösa är att reda ut vem som äger en bostad eller en tomt i ett slumområde. Många fattiga familjer kan ha bott i samma bostad i generationer utan att ha några papper som visar på någon laglig rättighet till huset. De lever därför med ett ständigt hot om vräkning. I många länder är land den viktigaste och mest värdefulla resursen, och i en snabbt växande storstad kan marken vara värd mycket pengar. Ett exempel på detta är arbetet i Uganda, där fyra lokala kontor etablerats för att bygga samarbeten mellan de som bor i slummen och lokala myndigheter. Genom samarbetet planerats bostadsområdenas utveckling tillsammans. Sida ser en sådan inkluderande form av stadsplanering som ett bra exempel på hur man kan arbeta utifrån den fattiga människans perspektiv.

Den 19 maj arrangerar Sida  Development talk om en ny hållbar agenda för städer. Bland deltagarna finns Thomas Melin från UN-Habitat, som kommer att berätta mer om Habitat III och om varför FN ser hållbara städer som en nyckel till global utveckling, och George Wasonga från Kenya, som kommer att berätta om Kenyas urbana utveckling och hur lokala aktörer möter utmaningar och möjligheter.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />