Pressmeddelande

Sida kräver tillbaka pengar från Forum Syd

Uppdaterad: 6 juli 2016

Vid en granskning av arbetet vid Forum Syds kontor i Tanzania har biståndsmyndigheten Sida funnit flera brister i redovisningen. Sida kräver nu att organisationen betalar tillbaka drygt 1,9 miljoner kronor.

Det var i mars förra året som den svenska ambassaden i Dar es Salaam fick in ett tips från en visselblåsare om att det fanns brister i ekonomiska redovisningen och uppföljningen på Forum Syds kontor i Tanzania. Enligt gängse rutin lät ambassaden en extern revisor gå igenom underlag och granska om det fanns grund för anklagelserna. I det här fallet beställde ambassaden dessutom en andra granskning för att få ytterligare klarhet.

- Båda de två externa revisionsfirmorna menar att projektet brustit i styrning och kontroll samt att organisationen inte kan redovisa hur alla medel har använts. Vi ser allvarligt på dessa upptäckter, säger Maria van Berlekom som är biståndsråd vid ambassaden i Tanzania

Den fördjupade revisionen visade att projektet inte hade hanterats på ett korrekt sätt. En andra extern revisionsfirma fick sedan i uppdrag att strukturera om informationen och ytterligare bedöma de synpunkter och underlag som Forum Syd framfört. Denna andra granskning kom fram till samma slutsats som den första, att det fanns brister i kontroll och uppföljning på Forum Syds lokalkontor i Mwanza, att och att det saknas trovärdig redovisning för delar av de pengar som projektet använt.

- Vi verkar i korruptionsbenägna miljöer och som i alla projekt vi stödjer så har vi fortlöpande diskussioner om risker och kontroll i verksamheten. Det har vi också haft med Forum Syd om det här projektet, och vi har ställt krav på förbättringar när det gäller svagheter som vi sett i finansiell uppföljning och kontroll och vissa åtgärder hade planerats och andra redan genomförts, säger Maria van Berlekom.

Forum Syds projekt handlade om att stärka lokalt socialt ansvarstagande genom delaktighet, öppenhet och ökad transparens i nio områden i tre landsbygdsdistrikt i östra Tanzania. Projektet startades 2009 och handlade om att ge utbildning, skapa mötesplatser, workshops, öka tillgänglighet till information genom lokala resurserscenter, basal juridiska rådgivning och mediecenter.

En extern utvärdering visar att programmet har bidragit till att förbättra dialogen mellan beslutsfattare och invånare i de tre berörda distrikten, lokala enskilda organisationer har stärkts, lokala resurscentra har utvecklats och kvinnor, unga och personer med hiv/aids har fått ökad självkänsla och status i sina byar.

Enligt beslut under 2015 skulle avtalet förlängas ett år men detta har nu inte skett. Stödet från Sida har totalt uppgått till 46,7 miljoner och Sidas återkrav är på drygt 1,9 miljoner kronor.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />