Pressmeddelande

Varannan svensk tror inte på FN:s nya fattigdomsmål

Uppdaterad: 17 oktober 2015

Idag den 17 oktober är det internationella dagen för utrotande av fattigdom. På FN-mötet i slutet av september satte världens ledare målet att helt utrota extrem fattigdom till år 2030, men varannan svensk tror att det blir svårt att nå. Det visar en ny undersökning från biståndsmyndigheten Sida.

-        Vi behöver sprida kunskap om de här målen och visa varför vi nu faktiskt kan sätta ett så ambitiöst och historiskt mål, säger Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

I slutet av september beslutade världens ledare om nya Globala mål för hållbar utveckling som ska ta vid där Millenniemålen slutar vid årsskiftet. De nya globala målen är 17 stycken och nr 1 är att helt utrota extrem fattigdom till år 2030. Idag bedömer Världsbanken att cirka 700 miljoner lever på mindre än 16 kr om dagen (1,9 USD), vilket är gränsen för det man kallar extrem fattigdom.

Undersökningen visar att drygt hälften av svenskarna, 53 procent, känner till att världen har nya globala mål. Men bara 2 av 10 svenskar kan ge något exempel på vad målen innehåller.

För 40 år sedan levde mer än hälften av jordens befolkning i extrem fattigdom, men det har minskat kraftigt och idag beräknar Världsbanken att omkring 10 procent är så fattiga. Att denna positiva utveckling ska fortsätta är ingenting som svensken i gemen tar för självklart.

På frågan om man tror att det är möjligt att vi om 15 år lever i en värld där vi inte längre har extremt fattiga människor, är mer än hälften pessimistiska och svarar nej. 55 procent tror inte att det är möjligt.

-          Det är en stor utmaning vi står inför, men prognoserna är goda att nå det här målet och det här visar att vi behöver nå ut bättre till allmänheten med kunskap om den snabba utvecklingen, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Undersökningen är utförd med en webbpanel från CINT och 1 044 personer har svarat. Du kan ladda ned undersökningen på www.sida.se


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />