pressmeddelande

Sverige stödjer insatser för burundier på flykt

Uppdaterad: 27 maj 2015

Tiotusentals burundier har flytt sitt land efter våldsamheter vid protestaktioner mot den sittande presidenten. Sida har nu beviljat drygt 4,5 miljoner kronor i stöd till bland annat rent vatten, sanitet och hälsoinsatser för flyktingarna.

Många burundier är nu på flykt undan de våldsamma protester som brutit ut mot landets president, och stora flyktingströmmar går till grannländerna Tanzania, Rwanda och DR Kongo. De flyktingläger som finns har begränsade resurser att ta emot dessa människor och behöver snabbt utökas och förstärkas. Dessutom har den stora bristen på rent vatten och sanitet lett till att många insjuknat i diarrésjukdomar och även dött i kolera.

Hindra spridning av smittsamma sjukdomar

Sida har nu beviljat drygt 4,5 miljoner kronor för akuta humanitära insatser.

- Sidas stöd går framför allt till rent vatten, sanitet och hälsoinsatser eftersom det är oerhört viktigt att koleran inte sprider sig och vi får se en än mer allvarlig situation, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Hälsovård och sanitet är viktiga komponenter för att minska spridning av kolera och diarré. Att det finns toaletter så att inte vatten förorenas men också att ge flyktingarna möjlighet att uppehålla hygienen för att ytterligare minska risken för smittspridning.

Stödet går via IRC, MSB och UNHCR

Organisationen IRC, International Rescue Committee, får ett stöd på drygt 3,6 miljoner kronor för att ta emot flyktingarna på Kagunga Island och i Kigoma i Tanzania som kommer med båtar och förflytta dem vidare till lägren. Här handlar det om att tillhandahålla rent vatten och sanitet, och hälsovård för att minska risken för diarré och kolera vid ankomst och i lägren.

Sida har beviljat MSB; Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, 890 000 kronor för att bistå UNHCR med planering för att bygga ut flyktinglägret i Kigoma i Tanzania.

Sida fortsätter att följa den allvarliga situationen i Burundi noga.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />