En ung man med radio pratar i mobiltelefon.

Foto: Niclas Roxenhed

pressmeddelande

Sverige stöder banbrytande initiativ inom Big Data i Uganda

Uppdaterad: 6 februari 2015

Genom helt nya sätt att samla in och aggregera data från bland annat mobiltelefontrafik och sociala medier skapas förbättrade förutsättningar för att minska fattigdom och bidra till utveckling. Det kan till exempel handla om att i realtid kunna följa och analysera en katastrof i ett tidigt skede. Sverige har beslutat att bidra med 2,3 miljoner kronor till Pulse Lab Kampala – ett utvecklingsinitiativ för att bättre kunna följa vilka frågor som är prioriterade för befolkningen i Uganda.

Ny teknik inom området "Big Data" ökar möjligheten för olika aktörer kan fatta informerade beslut för ett lands utveckling. Kostsamma och tidskrävande studier och undersökningar kan nu kompletteras av ett snabbt flöde och, så när som, obegränsad tillgång på information om länders och enskilda individers behov, ofta i realtid.

– Det kan handla om att snabbt kunna analysera SMS-trafik under en annalkande svältkatastrof och på så sätt skapa sig en bild av vilka insatser som bör prioriteras. Eller genom att följa trafik på sociala medier kunna följa upp hur väl en kampanj för till exempel vaccinering eller amning tagits emot i ett visst distrikt eller region, säger Urban Andersson, Sveriges ambassadör i Uganda.

Hittills har informationen samlats in och aggregerats från framförallt mobiltelefontrafik och sociala medier. Utvecklingen har gått snabbt de senaste åren och lanseringen av Pulse Lab Kampala är ett exempel på ett nytt steg. Pulse Lab ska samla in och sammanställa information från radiosändningar från olika delar av Uganda. Tekniken är helt ny och har aldrig använts tidigare.

Även om tillgången till internet och mobiltelefoner ökar snabbt på den afrikanska kontinenten är radio fortfarande det medium som används av flest människor. Genom den nya tekniken kommer man att kunna följa diskussioner som förs under radiosändningarna och på så sätt bättre kunna utforma olika utvecklingsinitiativ med medborgarnas intressen i centrum.

Projektet leds av FN i Uganda och finansieras av Sverige med 2,3 miljoner kronor under 2015. Även inför valet i Uganda 2016 kommer informationen att vara värdefull på så sätt att man bättre kan följa vilka frågor som är prioriterade för befolkningen. Stödet presenteras idag på Sidas seminarium Data Revolution, där också Pulse Labs chef Paula Hidalgo-Sanchis deltar.

– För Sverige är det naturligt att stödja den här typen av innovativa satsningar på ny teknik, förklarar Urban Andersson. Vi är glada att kunna bidra till att ytterligare sätta medborgarnas prioriteringar i centrum av utvecklingsarbetet i Uganda.

UN Global Pulse lanserades 2009 av FNs generalsekreterare som en del Global Big Data Revolution för att ytterligare driva på utvecklingen i att ta fram snabb information.

 

För mer information om stödet eller intervjuer med företrädare för Pulse Lab Uganda, kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press@sida.se.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />